leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De Uitnodiging ontmaskerd
  De uitnodiging ontmaskerd
   
  De uitnodiging door W. Paul Young is de Nederlandse editie van The Shack, de nummer 1 op de bestsellerlijst van de New York Times. In Amerika verkocht het boek al ruim vier miljoen exemplaren. Wereldwijd verandert deze wervelende roman vol inzichten miljoenen lezers.
   
  Zo is de openingszin van de website die het boek 'De Uitnodiging' van W. P. Young promoot in Nederland. Het boek met als oorspronkelijke titel 'The shack' (de hut of schuur) heeft gezien de bovenstaande getuigenis en de vele verhalen die ik er over heb gehoord en gelezen vele mensen het inzicht in- en over God doen veranderen.
   
  Het is toch vreemd dat dit boek dat doet, waar de Bijbel (Gods eigen Woord) blijkbaar in te kort schiet. Mijns inziens tijd voor een rescensie vanuit datzelfde Woord van God, de Bijbel.
   
  Wanneer u op 'lees meer' klikt kunt u luisteren naar een lezing c.q. waarschuwende prediking die de valse leringen en misleidingen van het boek ontmaskeren. In (engelstalige) tekst staan de 13 aanklachten over het boek in het kort geformuleerd.
   
   
   
  In deze vijf minuten durende intro legt predikant Michael Youssef uit waar hij in gelooft en waarom hij een boek als The Shack ontmaskert.
  De gehele prediking kunt u vinden door te klikken op deze link, wanneer u alleen het geluid wilt downloaden, kunt u klikken op deze link.
   

  Thirteen Heresies in The Shack

  1. God the Father was crucified with Jesus.

  Because God’s eyes are pure and cannot look upon sin, the Bible says that God would not look upon His own beloved Son as He hung on the Cross, carrying our sins (Habakkuk 1:13; Matthew 27:45).

  2. God is limited by His love and cannot practice justice.

  The Bible declares that God’s love and His justice are two sides of the same coin — equally a part of the personality and the character of God (Isaiah 61:8; Hosea 2:19).

  3. On the Cross, God forgave all of humanity, whether they repent or not. Some choose a relationship with Him, but He forgives them all regardless.

  Jesus explained that only those who come to Him will be saved (John 14:6).

  4. Hierarchical structures, whether they are in the Church or in the government, are evil.

  Our God is a God of order (Job 25:2).

  5. God will never judge people for their sins.

  The Word of God repeatedly invites people to escape from the judgment of God by believing in Jesus Christ, His Son (Romans 2:16; 2 Timothy 4:1-3).

  6. There is not a hierarchical structure in the Godhead, just a circle of unity.

  The Bible says that Jesus submitted to the will of the Father. This doesn’t mean that one Person is higher or better than the other; just unique. Jesus said, “I came to do the will of Him who sent me. I am here to obey my Father.” Jesus also said, “I will send you the Holy Spirit” (John 4:34, 6:44, 14:26, 15:26).

  7. God submits to human wishes and choices.

  Far from God submitting to us, Jesus said, “Narrow is the way that leads to eternal life.” We are to submit to Him in all things, for His glory and because of what He has accomplished for us (Matthew 7:13-15).

  8. Justice will never take place because of love.

  The Bible teaches that when God’s love is rejected, and when the offer of salvation and forgiveness is rejected, justice must take place or God has sent Jesus Christ to die on the cross for nothing (Matthew 12:20; Romans 3:25-26).

  9. There is no such a thing as eternal judgment or torment in hell.

  Jesus’ own description of hell is vivid … it cannot be denied (Luke 12:5, 16:23).

  10. Jesus is walking with all people in their different journeys to God, and it doesn’t matter which way you get to Him.

  Jesus said, “I am the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father but by me” (John 14:6).

  11. Jesus is constantly being transformed along with us.

  Jesus, who dwells in the splendor of heaven, sits at the right hand of God, reigning and ruling the universe. The Bible says, “In Him there is no change, for He is yesterday, today, and forever” (Hebrews 11:12, 13:8; James 1:17).

  12. There is no need for faith or reconciliation with God because everyone will make it to heaven.

  Jesus said, “Only those who believe in me will have eternal life” (John 3:15, 3:36, 5:24, 6:40).

  13. The Bible is not true because it reduces God to paper.

  The Bible is God-breathed. Sure, there were many men through 1,800 years who put pen to paper (so to speak), each from different professions and different backgrounds, but the Holy Spirit infused their work with God’s words. These men were writing the same message from Genesis to Revelation.

  Reacties

  manon op 18-03-2010 10:44
  Ik sta geheel achter dit artikel!
  Ik heb het boek ook gekocht en gelezen.
  het begin van het boek was prachtig, maar hoe meer ik erin begon te lezen, hoe meer de twijfels toesloegen en er voor mijn gevoel iets niet klopte. Er staan idd. dingen in zoals dat God iedereen vergeeft, en dat is niet bijbels.
  Maar waar het mij meer om ging, is dat God papa genoemd wordt (zo wordt satan vaak ook genoemd) en de verteller gaat vrij joviaal met de Heilge Geest om, dat was mijn indruk.
  Kortom, laat je niet misleiden door dit boek!
  De bijbel is een bovennatuurlijk boek, die ons alles leert, het is God's manier van Vader zijn over ons. Hoe meer ik lees, hoe meer ik blijf ontdekken!
  wim op 19-03-2010 21:45
  Grappig, ik keek net op de site van de gemeente bibliotheek. Daar stond dit boek - dat in Nederland wordt uitgegeven door Kok Kampen - onder het onderwerp: Esoterie. Ik ben toch al niet van plan om het boek te kopen. Misschien leen ik deze nog wel. Ik ben natuurlijk al voorbereid o.a. door dit artikel maar ook door de site van Marc Verhoeven.
  Judith op 21-03-2010 20:54
  @ Manon
   
  Als wij kinderen zijn van God, dan is Hij toch onze Papa? (Abba, Vader) Romeinen 8:15.
   
  Ik heb nog nooit gehoord, dat satan ook zo werd genoemd.
   
  Hoe dan ook.. wat is er mis met de term 'papa'?
  (Dat zou dan ook betekenen dat, wanneer wij onze aardse vader 'papa' noemen, wij hem beledigen, omdat we hem dezelfde naam geven - volgens sommigen -als satan. En dat lijkt mij onlogisch.)
  V.d.V op 28-03-2010 00:54
  als wij onze aardse vader "papa" noemen, is het dan geoorloofd om onze hemelse Vader ook "papa" te noemen, als een gelijkwaardig papa?
  ik denk het niet.
  maar toch doen vele mensen dit, en dat is het doel voorbijgaan.
  zondigen= voorbijgaan. aan het doel wat de hemelse Vader met ons voor heeft
  in elk geval bedankt voor de waarschuwing hier over dit boek.
   
  Judith op 28-03-2010 12:55
  Daar wil ik graag nog even op reageren enontvang graag eenreactie hierop.

  Zorgt onze hemelse Vader niet veel meer voor ons, dat onze aardse papa dat ooit zou kunnen doen? En ook al houdt onze aardse papa heel veel van ons, dat kan nooit zoveel zijn als onze hemelse Vader van ons houdt. Als een echte Papa.
  Papa is slechts een intiemere vorm van "Vader".
   
  Jezus noemde God "Abba", wat betekent: Vader, in de meest intieme vorm. Papa, dus.
  En door de Heilige Geest mogen wij tot God roepen, Abba Vader.
   
  Romeinen 8:15
  U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.
  V.d.V op 29-03-2010 13:47
  van wie wilt u dit antwoord Judith? want eigenlijk zeg je net hetzelfde als ik,
  inderdaad wij behoren ABBA VADER te zeggen.
   
  wim op 03-04-2010 09:49
  Ik denk dat ik het wel eens moet zijn met Judith. Één van de aanklachten zou je kunnen schrappen(de eerste dus). God(de Vader) was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.(2Cor 5:19) Ook Vader of Papa is gewoon goed. Vooral voor mensen die nooit een (liefhebbende)Vader hebben gehad is dat een hele troost. Het Lijkt misschien in strijd met Jezus uitspraak aan het kruis: "Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten."  Het was dus blijkbaar meer gevoelsmatig. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn ÉÉN en niet in tijd en ruimte opeens eventjes twee, want dan zou God niet meer God zijn. Hij stierf als een trouweloze maar Hij bleef de Zoon van God, ook aan het kruis.
  manon op 03-04-2010 10:09
  Google maar eens pappa en satan, dan kun je zien wat er uitkomt!!!
  Vooral artiesten gebruiken zijn naam op die manier in hun muziek..
  Ook in bepaalde kringen...
  Helaas maar waar.
  Ik noem Hem ABBA, of JWH, of Vader, of liefdevolle God.
  Als je intenties goed zijn, dan is dat toch prima, maar voor mij volet het niet goed Hem papa te noemen....
   
  Manon
  Manon Bezemer
  For my Savior, Jesus Christ, a new Facebook challenge...I am out to prove that my friends will repost this, I hope I am right!!! Let's lift up His name and make a statement!! When Jesus died on the cross he died for YOU and ME. If you are not ashamed of the gospel of Jesus Christ, copy and repost. I am not ashamed
  wim op 03-04-2010 11:05
  Volgens de Bijbelse encyclopedie:
   
  Abba = Het aramese woord voor vader...
   
  Volgens de van dale:
   
  papa = vader
   
   
  Het maakt mij niet uit wat ongelovigen of eventueel satanisten met dit woord doen. God weet heus wel dat je Hem aanspreekt als je Hem zoekt ... ook al is dat met de aanspreektitel papa.
  wim op 23-05-2010 20:53
  Ik heb het gewraakte boek inmiddels gelezen.
  Zelf moet ik toegeven dat ik het boek - op onderdelen - wel goed vind.
  Ik zal ook aangeven waarom.
  Ik onderschrijf allereerst niet alle dwalingen die predikant Michael Youssef  uit dit boek meent op te maken.
  Het geeft ons geen ander Godsbeeld dan de Bijbelse drie-enige God.
  Wie moeite heeft met bijv. een gezette negerin die Papa wordt genoemd; het is niet meer en niet anders bedoeld als metaforen zoals je die ook wel in  Gods Woord tegen komt. Er staan immers verschillende vrouwelijke beelden voor God in de Bijbel. Ik denk bijv. aan de wijze waarop een arend(vrouwelijk) voor haar kuikens zorgt; of de wijsheid van God die als een vrouw wordt voorgesteld. Wie is de moeder die haar kind speent in psalm 131?
  De verwarring ontstaat ook doordat men meent dat de vrouw uit de rib van een man is gemaakt. Maar dat is niet zo. De vrouw is uit de rib gemaakt van de eerste mens. Wat daarna van die eerste mens overbleef nadat de rib verwijdert was, dat was daarna pas een man. Ook heeft de vrouw net zoals een man haar eigenschappen gekregen van God. Deze eigenschappen waren - van zowel de man als de vrouw - allereerst vertegenwoordigd in één persoon: de eerste mens die God schiep.
  Het boek leert ook geen alverzoening. Wel dat God voor alle mensen gestorven is en iedereen wil vergeven...denk aan de woorden van de Here Jezus: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
  Er is in God ook beslist geen hiërarchie: God de Vader, Zoon en Heilige Geest zijn gelijk in wezen, kracht en heerlijkheid. Er zijn ook teksten in de Bijbel te vinden waarin God de Vader de Zoon verheerlijkt. Dus die dienstbaarheid komt niet van één kant. Vergeet ook niet dat God zich in Jezus, tijdelijk kwetsbaar maakte; zie Filippenzen 2. Maar Hij heeft het Gode gelijk zijn, niet als een roof geacht. Dus hier lijkt Michaël Youssef zelf enigszins te dwalen.
  Het boek gaat over innerlijke conflicten, gebrokenheid en wrok en zelfs haat. Hoe gaan we daarmee om, als ons verschrikkelijke dingen zijn aangedaan door andere mensen? Hoe gaan we om met het lijden in zijn algemeenheid in deze wereld? Dit boek gaat hier op een vriendelijke wijze op in en probeert ook enige handreikingen te doen zonder dat de schrijver probeert te suggereren voor alles een oplossing te weten. Het mooie is dat velen daardoor wel weer verder kunnen. We kunnen er dus wat mee. Het gaat er om dat we meer gaan leven vanuit Hem. Het gaat om een voortdurende onafgebroken relatie. We kunnen het ook van ons zelf niet!... Vergeven. We hebben daar de Here God bij nodig.  op 26-07-2010 10:39
  god bestaat niet!
  V.d.V op 26-07-2010 13:42
  elektrisitieit bestaat niet
  atomen bestaan ook niet
   
  len touw op 27-07-2010 21:35
  WAAROM ZEG JE GOD BESTAAT NIET,ALS JE ER NIET IN GELOOFD,GOD BESTAAT HIJ SCHIEP DE MENS EN IS DUS OOK JOU SCHEPPER.
  Gijs op 07-09-2010 22:30
  @ Wim "De verwarring ontstaat ook doordat men meent dat de vrouw uit de rib van een man is gemaakt. Maar dat is niet zo. De vrouw is uit de rib gemaakt van de eerste mens. Wat daarna van die eerste mens overbleef nadat de rib verwijdert was, dat was daarna pas een man. Ook heeft de vrouw net zoals een man haar eigenschappen gekregen van God. Deze eigenschappen waren - van zowel de man als de vrouw - allereerst vertegenwoordigd in één persoon: de eerste mens die God schiep." In 1 Korintiërs 11:12 staat het volgende: 'Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God.' Wellicht is het strikt genomen bijbels correct om te zeggen dat de vrouw uit de eerste mens is gevormd, kijkend naar Genesis 2. Echter, als je naar Korintiërs kijkt, moet je tot de conclusie komen dat God Eva uit de man heeft geschapen. Daarnaast weet ik niet zo goed wat ik me voor moet stellen bij jouw vertelling. God schiep de eerste mens. Deze mens wordt door God in een diepe slaap gebracht, zodat God de vrouw kan scheppen. Ga jij er van vanuit dat Adam ook dan pas zijn mannelijke kenmerken krijgt? Of had hij die al toen God hem schiep? In het laatste geval kun je denk ik niet ontkennen dat het al een man was en dat God de vrouw dus uit de man heeft geschapen. Ik ben benieuwd naar je reactie.
  wim op 09-09-2010 00:26
  @Gijs,
  Je haalt 1Kor 11:12 om aan te tonen dat de eerste mens al die tijd een man was vanaf het allereerste begin en dat God hem uit het stof van de aarde schiep, dus voordat Hij de rib - mogelijk misschien alleen een deel van van het erfelijk materiaal(DNA) - nam en daaruit de vrouw maakte. Natuurlijk was hij al fysiek die persoon, maar je moet deze tekst wel lezen als een achteraf benadering en moet men alleen zien als een verwijzing. Gen 2 vertelt ons haarfijn hoe het proces verliep en blijft ook de belangrijkste bron voor de juiste verklaring.  We kunnen beslist niet stellen, dat de Here God alleen aan de man eigenschappen van Zijn wezen heeft gegeven. Deze waren eerst vertegenwoordigd in één persoon. De eerste mens was zowel mannelijk als vrouwelijk. Dus naar Zijn beeld en gelijkenis. Deze eigenschappen werden na het verwijderen van de 'rib' - voor  het grootste deel - van elkaar gescheiden. Zo voldoet zowel de man als de vrouw, gedeeltelijk aan het beeld van God.
  Bij de woorden van Paulus moet men toch ook een kanttekening plaatsen. Soms weet hij niet tot de kern van zijn betoog te komen en loopt het soms uit op een soort "of iets dergelijks" verhaal.(Ef 5:27)
  De Bijbel klopt als een bus, maar laat ons ook duidelijk zien hoe mensen zich kunnen vergissen en een verkeert waardeoordeel aannemen. Denk bijv. aan 1Thes. 4...wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer...(Paulus rekende zich waarschijnlijk tot die levenden, toch is hij gestorven. Ook een mogelijkheid is, is dat het verlangen heel sterk was dat het binnen zijn generatie zou geschieden) Lees bijv. ook het laatste gedeelte uit Ps 139:
  19 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
  – gij, mannen des bloeds, wijkt van mij –
  20 die arglistig tegen U spreken
  en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.
  21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten,
  niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
  22 Ik haat hen met een volkomen haat,
  tot vijanden zijn zij mij.
  23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
  toets mij en ken mijn gedachten;
  24 zie, of bij mij een heilloze weg is,
  en leid mij op de eeuwige weg.
   
  We horen natuurlijk onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat is niet alleen een gegeven voor de bedeling van de genade, maar geld voor alle afgemeten perioden in de geschiedenis. Prachtig is het om het Woord van God te lezen. Het is zowel een Goddelijk als een menselijk boek. We worden geconfronteerd met menselijke zwakheden en eigenschappen. Heel herkenbaar in de psalmen is de menselijke worsteling met God. Soms zelfs een boos verontwaardigd reageren op God. Ook bij mensen die God inspireerde om Zijn Woord op te tekenen. Het is niet zoals allerlei andere boeken - die als het ware - d.m.v. van automatisch schrift of woordelijke ingeving zouden zijn ingegeven door één of andere hogere - lees ook duistere -macht. Geheel anders is het Woord van God. Dat schakelt het menselijke element niet uit. Het Woord van God is als het ware ingeademd en daarom moeten we ook ieder Woord op zijn juiste waarde wegen. 
  De woorden van Paulus zijn dus zowel woorden van hem als Woorden van God en daar moet je gewoon rekening mee houden. Soms vergisten bepaalde schrijvers van de Bijbel zich zelfs. Maar God gebruikt ook onze menselijke onvolkomenheden. God gebruikt ons ook om anderen te vertellen van zijn grote liefde. Dat gaat meestal heel gebrekkig, maar in de Geest zijn deze woorden altijd waar.
  Er staan ook veel paradoxen - ogenschijnlijke tegenstrijdigheden - in Gods Woord waar je anders niet uit komt. Rabbijnen geven dat zelfs toe. Vandaar dat men meestal ook aangeeft, dat men alleen de Tora als het hoogste goed ziet.
   
  Groet en Gods zegen,  
   

  V.d.V op 09-09-2010 12:01
  waarom leest men niet exact wat er staat in Gods woord?
  God schiep de man, dus niet van beide geslachten, HIJ noemde de man man. En wij hebben daar niet iets anders van te maken, denk ik zo.
  Ook nam Hij de rib van de man, en bouwde er een vrouw uit. God is geen wetenschapper, maar een GOD, Hij heeft niets anders nodig, om een vrouw te maken, Hij had dit zelfs niet eens nodig, ja Hij nam die rib, omdat deze het dichtst bij Adams hart lag. omdat ze beiden van elkaar konden houden.
  Jezus zei later nog, en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Mat3,9Inderdaad God is ALMACHTIG !!
  Ik voor mijn part, weet, dat, Als God gewild had,kon Hij zelfs met zijn woord een mens verwekken. Lees maar eens vanaf Ez37,1dan weet u het wel.
  Shalom
  Florent
  Petra op 08-12-2010 16:15
  Wat een muggezifterij. Het is geen bijbel. De uitnodiging is gewoon een mooi boek. Wat mij aansprak is dat ik zonder het te weten toch een beeld van God hebt gemaakt. Ik vind dit boek een eye opener die ertoe aanzet weer meer in ons geliefde, betrouwbare Bijbel te lezen.
  wim op 08-12-2010 19:47
  @Petra,
  Ik ben zelf ook in de eerste instantie tot een positief oordeel gekomen door dit boek. Ik als zodanig ook in dit blog gereageerd. Ook bij het boek doelgericht leven kwam ik in de eerste instantie tot een positief oordeel. Maar ik heb deze boeken wel in het Nederlands gelezen en dat schijnt blijkbaar wel wat uit te maken. Waarschijnlijk toch geen muggenzifterij.
   
  Hier een linkje waar uit de denkwijze van de auteur  nader wordt belicht:
   

  marjan desiree op 07-05-2011 10:41
  geweldig ik herken mijn denk wijze er in .
  kan ik het in het Nderlands te lezen krijgen ??
  ik ben oudste met het woord en de daad gezegend in alle vormen .
  heet marjan Desiree ,gehaat en gelieft ,door vrienden keizerin genoemt door ,
  geloof en standvastigheid ,en in alle vormen zeer afhankelijk vn God in Christus naam.
  als dank voor uw dingen kan ik als dat nodig is ,bijstaan in vragen .
  Op facebook.com ben ik bezig ,desibrands@hotmail.com en als u zich toe voegt .
  Kan ik op berichten antwoorden in dien nodig .
  een fijne week verder .
  op 18-02-2012 12:35
  galaxienieuwsss......
   
  ons sterrenstelsel zal als een boekrol dichtklappen en er zal vanallees op aarde terechtkomen
   
   
  maar Jezus De Zoon Van God rijkt Zijn hand uit
   
  wie berouw heeft is behouden
   
  dit was het galxie nieuws met....
   
   
  grashopper
  V.d.V op 18-02-2012 12:43
  ach laat maar komen, het moet toch gebeuren...Mat24,6
  gisteren heb ik hier ook wat geboord, een zware klap, en ik dacht "daar gebeurt het al", maar het was de nacht dat viel. hahahahaha
   
  in elk geval wees wakende hé.
   
  trumpetcallofgod op 16-05-2012 21:07

  "Very narrow is the way!...

  Yet look how easily a little child passes through.


  Men and women of this world, you stand too tall, your girth is too wide... Lose this height therefore, and bow down, for you are puffed up.
  As fatted cattle you have become meet for the slaughter. Therefore, refuse all this rotten food fed to the masses, and eat no more from these filthy plates served in the churches of men. Rather partake of the food I will give you... And be satisfied.  For I tell you, until you decrease in the world’s eyes,
  And are humbled in your own,
  You shall by no means pass through...


  For the first harvest shall be lowly...

  Of the lowly...


  Says The Lord."


  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl