leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Kun je als christen TV kijken? (Tim Conway)
  Lees eerst eens de volgende teksten.
   
  Psalm 101 : 3a 
  ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen;
   
  Psalm 26 : 4 en 5
  Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om;
  ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
   
  Beluister nu de antwoorden van Tim Conway, en ga eens bij uzelf na of u de wil van de Hemelse Vader doet, ook in het gebruik van de propaganda-indoctrinatiekast, TeleVisie genaamd.
   
   

  Reacties

  jasmijn op 17-10-2009 10:38
  TV = kast van duivel...
  Johan van den Top op 01-11-2009 14:29
  Ligt er natuurlijk net maar aan wat en hoe je kijkt...
   
  Juiste films, dvd's van concerten van M. W. Smith, weerbericht etc etc moet dan ook niet kunnen Jasmijn?

  Nieuws zal je idd niet echt moeten volgen nee, behoorlijk gekleurd...
  Gelukkig is er zoiets als internet voor vrije nieuwsgaring...

  Psalm 101 : 3a 
  ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen;
   
  Dit vers zegt helemaal niks! Geldt voor alles, zo ook de pornblaadjes bij het tankstation, daarom maar helemaal nooit meer tanken?
   


  gezondvangeest op 06-11-2009 10:28
  dit is echt belachelijk, als het aan deze mensen ligt gaan we allemaal en grotten wonen en dingen aanbidden die er mischien niet eens zijn. Geloof stond wetenschap altijd al in de weg, jehova's zijn bijvoorbeeld tegen bloedtransfusie zelfs als het het leven van een jong kind redden kan
  alice op 13-12-2009 18:17
  als we jou moeten geloven dan zouden we nu ook niet naar dat filmpje mogen kijken want dat voegt ook niets belangrijks toe...
  op 06-02-2010 16:51
  Kennis nemen van het nieuws bvb is niet het zelfde als schadelijke zaken vooroogen nemen.naar een sexfilm gaan zitten kijken is dat wel
  op 07-02-2010 08:15
  Ik kwam per toeval op deze site, echt onvoorstelbaar dat er mensen zijn die echt geloven en volgen wat er in de bijbel staat. Maakt geloof ik niet uit wat voor waanzin erin beschreven staat, het wordt gewoon voor waar aangenomen.
  Als je toch logisch nadenkt, weet je toch dat alles wat god genoemd wordt, gewoon de kracht van je eigen denken is.
   
  Klein geheimpje: GOD BESTAAT NIET!!
   
  moi op 12-02-2010 01:17
  als God niet bestaat, bestaat je ook niet... dan ben je op weg naar zelfvernietiging.  Jezus is voor jouw zonden gestorven aan het kruis en alles is volbracht op Golgotha. Zijn Liefde geeft eeuwig Leven.   je mag uit vrije wil een keuze maken!!!! 
  op 12-02-2010 13:40
  Ik ben zeker niet op weg naat zelfvernietiging.
  Ik ben een stabiel enevenwichtig persoon terwijl ik absoluut niet in god geloof.
  Dus je verhaaltje gaat niet op.
  op 14-02-2010 15:47
  Het gaat erom waar je naar kijkt, niet of een TV aanstaat in je huis maar op welke programma hij is afgestemd. Je hebt via de afstandbediening zelf de controle over hetgene je wilt zien, goede zaken of slechte zaken.Bij alle andere zaken die je buiten tegenkomt zul je telkens moeten bepalen of je er naar kijkt of niet. Het is je eigen keuze enverantwoording. De ogen zijn het entreepunt naar je hart en gedachten, waarmee wil jij dat je hart en gedachten gevuld zullen zijn ?
  xembryo op 18-02-2010 06:03
  Ik ben zeker niet op weg naar zelfvernietiging.
  Ik ben een stabiel en evenwichtig persoon terwijl ik absoluut niet in god geloof.
  Dus je verhaaltje gaat niet op.

    door: 2010-02-12 13:40:20 
  Je bent zo 'stabiel' dat je niet eens met een naam ondertekent, en dus zomaar anoniem wat roept.
   
  God bestaat inderdaad niet.............voor jou, want jij bent zelf "God"
   
  Oké "God" laat dan maar eens wat zien: zorg dat je nooit meer hoeft te slapen als een dom dier, en zorg dat je nooit meer hoeft te eten en te drinken als een dom dier, en zorg dat je nooit meer hoeft te poepen en te plassen als een dom dier, en zorg dat je niet aan de kost hoeft te komen door er wat voor te doen als een dom dier, want God staat daar ver boven en Hij hoeft al deze zaken niet te doen.
  God is onkwetsbaar, God is onfeilbaar, God is tijdloos en God bestaat in het oneindige NU, en God is alomtegenwoordig en almachtig en alwetend.
   
  Je bent echt niet intelligenter bezig dan een regenworm, want die moet ook eten, drinken, slapen, poepen en piesen.
   
  Toch is er iets in jou dat het niet accepteert dat je slechts een dom dier zou zijn, dat maar even leeft en dan sterft als een zinloze levensvorm op een "piepklein" speldeprikje in het onmetelijk grote heelal.

  Dat besef komt nou van God, die dat in ieder mens heeft 'ingebakken', waarom mensen ook overal op de wereld en in alle tijperken van de menselijke geschiedenis religieus waren en zijn.
   
  Echter: wat is dan het juiste Godsbeeld?
   
  Hoe ziet God eruit, als Hij dan toch zou bestaan?
   
  Is het wel een Hij of is het een 'zij' of een 'het'.

  Zijn het meerdere goden, of is het er maar één?
   
   
  Mijn God werd ooit mens en Hij werd Jezus Christus genoemd.
   
  Hij kwam in hetzelfde lichaam als wij, en Hij moest ook eten en drinken en slapen en zijn behoefte doen en zich wassen en zich verzorgen en kleden, en werken voor de kost.
  Hij werd als oudste in een groot gezin geboren, met halfbroers en halfzusters, want zijn vader was niet Jozef, maar God zelf die Hem verwekte in zijn moeder toen zij nog een maagd was en dat zonder seksuele gemeenschap.
  Zijn verhaal staat in de vier evangeliën van het nieuwe testament van de Bijbel en dat kun je HIER lezen.

  Ga dat eens lezen en vergelijk jezelf dan met die persoon, en kom er dan achter dat je nooit aan die persoon kan tippen, want de mens Jezus was tegelijkertijd God in het vlees die zijn leven voor jou heeft gegeven opdat jij niet voor altijd verloren zou gaan als een dom dier, maar dat je mag zijn als een hoger wezen zoals alle mensen ook zijn bedoeld.
   
  Lees in Genesis waarom het zo kwam dat mensen leven als domme dieren, ook al doen ze aan wetenschap en aan andere ingewikkelde zaken, maar ze komen niet uit zichzelf los van de behoeften van een dier, en ze sterven ook als een dier.
   
  Laat dit eens goed tot je doordringen:
   
  Alles heeft zijn tijd
   
  Prediker 3
  Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? 10 Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw (het besef van oneindigheid, Hanss) in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.
  14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. 15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.
   
  Er geschiedt veel onrecht op aarde
   
  16 Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste het onrecht; en de plaats der gerechtigheid: daar heerste het onrecht. 17 Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. 18 Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. 19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20 alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. 21 Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? 22 Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal?
   
  Mensen zijn massaal in de leugen van de evolutieleer gaan geloven, maar hierboven stond het al lang geleden geschreven in de Bijbel: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn
   
  We zijn allemaal ALS de dieren, en dat kwam door de zondeval!
   
  God wil ons uiteindelijk hebben ALS de engelen en dat we van een veel hoger plan zijn.
   
  Hier op aarde mogen we God bewijzen wat we waard zijn; zijn we domme dieren die als domme dieren leven en die als domme dieren sterven, of ontdekken we dat God in Jezus Christus een relatie met ons wil aangaan als van een Vader tot een mensenkind?
   
  Wie als God wil zijn, zal eerst moeten gaan lijken op de persoon die èn mens èn God was en dat is Jezus Christus, om vervolgens tot de conclusie te komen dat men niet aan Hem kan tippen.
   
  Leer die God-mens kennen: het is van levensbelang, want Hij houdt van jou en Hij is naar je op zoek en Hij wil dat je Hem leert kennen.
   
   
   Ben jij al gered?
   
                  NEE?
                                                          klik dan HIER
   
  Hanss
  Silvia op 18-02-2010 22:23
  Hanss zelfs hier bepaal jijhoe een ander denk,voelt en typt
   
  xembryo op 19-02-2010 04:51
  @ "Silvia", ik weet wie je bent en waarom je zo negatief reageert op mijn bijdrage aan het adres van die anonieme God-loochenaar, want je bent zelf niet wedergeboren, en je weet dat diep van binnen maar al te goed, maar je maakt de keus niet om dat alsnog te zijn, omdat je de waan hebt dat je wel een echte Christen bent.
   
  Sommige mensen blijven maar doorgaan om zich tegen bepaalde mensen af te zetten, terwijl ze diep van binnen zich afzetten tegen God-Jezus die niets liever wil dat zo'n zondaar 'thuiskomt' en gaat ontdekken dat Hij van ze houdt.
   
  On topic: TV kijken is geoorloofd voor een volgeling van Jezus Christus en als men dat doet geldt dit criterium:
   
  1.1 Kor 6,12  Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. 2.1 Kor 10,23  Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.  
   Hanss
  Silvia op 19-02-2010 06:36
  Hanss ik weet dat de waarheid bij jou altijd hard binnenkomt en daarom noem jij waarmee jij geconfronteerd wordt maar negatief je kunt niet tegen de waarheid
  daar hebben meer mensen last van
   
   
  jij beslist wie wedergeboren is
  wie in de poel des vuurs komt
  wie bekeerd is
  en wie in jou virtuele hel komt
   
  en dat allemaal aan de hand van jou eigen dunk en hersenspinsels ik weet uit welke geest jij opereert ik weet ook welke geest ik in de kuip heb
  vroeg of laat wordt ook jij geconfronteerd met de Waarheid
   
  wie ben jij dat je mensen kunt veroordelen als zijnde duivels satanisch en verrot alleen omdat ze in een dwaalleer geloven in dit geval de alverzoeningsleer en de volgelingen van deze leer je verwijderd bijdragen van mensen op jou site omdat deze jou met de waarheid confronteren en jou tacktiek is dan de aanval,dit is niet altijd de beste verdediging!
   
  om on-topic te blijven: Hanss kijk wat meer tv en zit wat (veel)minder achter de pc ook leuker voor je vrouw!
  xembryo op 19-02-2010 08:22
  "Silvia" als jij dan zo goed meent te weten vanuit welke geest ik opereer dan weet je dat ik niets liever wil dat iedereen tot wedergeboorte komt en Jezus Christus gaat liefhebben die hun heeft gemaakt en die voor hun zonden is gestorven aan het kruis, en die is opgestaan uit de dood.
   
  Over de Heer Jezus heb je het niet, omdat Hij niet de focus is van je aandacht, want je bent gericht op de dingen der mensen.
   
  Maak je je maar geen zorgen over mijn tv-kijkgedrag, want dat combineer ik vaak met mijn internet-activiteiten, en maak je je ook maar geen zorgen over mijn relatie met mijn vrouw, want het is God-Jezus die ons samenbracht en die er ook voor zorgt dat onze relatie "geölied" blijft.
   
  Wil je mijn zuster in de Heer Jezus zijn, "Silvia"?

  Wil je daartoe de Heer Jezus Christus op de eerste plaats gaan zetten in je hart en in je leven?

  Doe het niet voor mij maar voor de Heer Jezus en voor jezelf.
   
  Hanss


  Silvia op 19-02-2010 08:52
  ik vraag me af hoeveel mensen tot levend geloof komen door jou preken,maar goed dat is ook jou werk niet dat is aan God,de Schepper,de Heilige Geest,Die leidt in alle waarheid
   
   
  om on-topic te blijven: dwaalleer en hel en verdoemeis preken en het eindtijdsyndroom dat hoort ook bij het einde der tijden
   
  niet de toekomst van de eindtijd,maar de eindtijd die al lang bezig is!
   
  xembryo op 19-02-2010 10:11
  Anneke/Silvia: Jezus wacht op je antwoord aan Hem.
   
  Hanss
  Silvia op 19-02-2010 11:35
  Hanss wederom weet en denk jij beter te weten dan Jezus Zelf bij Wie ik hoor
  wederom stel jij je boven God door anderen als het ware te onderschatten
   
  God werkt in het verborgene,niet alles wat je ziet is wat je denkt
  want God ziet het hart aan ,de mens ziet alleen aan wat voor ogen is(en wordt daarop be-veroordeeld!)
   
  om on-topic te blijven
   
  wat voorzegd is komt uit er zullen valse'leraren" opstaan,valse "profeten" dus dit alles komt me heel bekend voor,nl. dat mensen zich boven Gods Alwetendheid durven te stellen,dit zegt iets overde geestelijk positie
   
  Godsdienstwaanzin is van alle tijden!
   
   
  Gods zegen
   
  xembryo op 19-02-2010 19:23
  Pardon "Silvia", het topic ging niet over wat jij stelde maar over  Kun je als christen TV kijken?
   
  Nog steeds overtuig je me er niet van dat je van de Heer Jezus houdt, want dan had je mij (h)erkend als je broeder in het geloof, i.p.v. dat je me ziet als je vijand. 
   
  Maar ik kijk nu weer verder naar de Olympische Winterspelen op de TV.
   
  Hanss 
  Silvia op 19-02-2010 19:33
  heb uw vijanden lief en zegen wie u vervloeken
  xembryo op 20-02-2010 08:17
  Mooi "Silvia", en maak dat dan ook praktisch en zegen mij als je mij als je vijand ziet.
   
  Jij bent mijn vijandin niet, maar ik vind het gewoon sneu dat je niet kan zeggen: "Hans, wat ben ik toch blij voor je dat je in de Heer Jezus geloof en van Hem houdt, want dat doe ik ook".
   
  Zeer on topic:
   
   


  FAMILY7 WIL OOK 150.000 “LEDEN”

  Family7 is een christelijke televisiezender die 24 uur per dag, 7 dagen in de week het Evangelie verspreidt. Onze zender is zowel analoog als digitaal te ontvangen.
   
  Family7 is hard op weg om 150.000 sponsors te werven. Die 150.000 is geen speciaal of magisch getal, maar het aantal sponsors dat wij nodig hebben om onze
  zender optimaal te laten functioneren. Ons doel is om het Evangelie aan heel Nederland te kunnen brengen.

  Wij willen het verschil maken op de Nederlandse televisie. Wij willen met het evangelie in elke huiskamer komen, bij iedereen thuis. Maar televisie maken kost enorm veel geld. Door uw bijdrage maakt u het ons mogelijk nieuwe programma’s te maken. Daardoor kunnen we een breder publiek aanspreken en Gods liefde wijder verspreiden.
     

  ===============
  Noot:
   
  Is er niets op Familly7 aan te merken?
   
  Vast wel, want Family7 wordt gemaakt door mensen en mensen maken fouten maar  deze zender  wil wel dat alle mensen in Jezus Christus gaan geloven en wil volgelingen van Jezus Messias een goed alternatief bieden voor de vaak bar-slechte TV-programma's die via zovele andere omroepen worden uitgezonden en Family7 is een alternatief voor de EO (Evangelische Omroep) die zo weinig radikaal is in vergelijking met vroeger en Family7 heeft goede programma's over de onderwerpen schepping/evolutie, Israël, de eindtijd en profetie en veel muziek en zang, programma's voor de kleintjes en de wat groteren en voor de opgroeiende jeugd en Family 7 richt zich ook op allochtonen via Arabische en anderstalige uitzendingen en Family7 is via het internet te bekijken voor wie in een plaats woont waar  de zender  niet via de kabel wordt aangeboden.
   
  Hanss
  Beheerders WeesWaakzaam op 20-02-2010 17:37
  Beste Beheerder,
  Kan ik je bereiken via een email adres ?
   
  Groet,
  Henk
   
  Silvia op 20-02-2010 21:19
  beste Hanss ik heb op de Shabbat voor je gebeden en jou bij de Allerhoogste gebracht!
   
   
   
  xembryo op 20-02-2010 23:13
  Da's heel mooi Silvia.
   
  Hanss
  Silvia op 21-02-2010 08:51
  Hanss zorg maar dat Jezus/Yeshua blij met jou is en vraag dat niet van mensen,niets zo verandelijk als de mensen dus....
   
   
  Vestig op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt (uit Pslam 143)
   
   
   
  on-topic JP Balkenende straks om 12.00 uur in het programma"Buitenhof"
  xembryo op 21-02-2010 11:26
  "Silvia" en zorg jij er voor dat de Heer Jezus je beste vriend is en je grootste geliefde, dan heb je het niet meer nodig om op de manier zoals je bovenstaande schreef mij te bejegenen, want dan wist je al dat de Heer Jezus blij met me is, zoals de Heer Jezus blij met jou wil zijn.

  "Vestig op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt" is niet een vers uit de Bijbel maar uit het kerkelijke liedboek, en is gebaseerd op vers 3 van Psalm 146
   
  Psalm 146 (HEERE=YHWH)
  1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs de HEERE.
  2 Ik zal de HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
  3
  Verwijzing(en) [sluiten]
  [146:3] Ps 118:8,9.
  Vertrouwt niet op prinsen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.
  4 Zijn geest gaat uit, hij keert weer tot zijn aarde; te dien dage vergaan zijn raadslagen.
  5 Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE, zijn God is;
  6 Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die trouw houdt in eeuwigheid.
  7 Die de verdrukte recht doet, Die de hongerige brood geeft; de HEERE maakt de gevangenen los.
  8
  Verwijzing(en) [sluiten]
  [146:8] Matt 9:30. Joh 9:7,32.
  De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE
  Verwijzing(en) [sluiten]
  [146:8] Ps 145:14; 147:3. Luk 13:13.
  richt de gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
  9 De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt de wees en de weduwe staande; maar de weg der goddelozen keert Hij om.
  10
  Verwijzing(en) [sluiten]
  [146:10] Ex 15:18. Ps 145:13.
  De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!
   
  Bedankt voor de TV-tip, en ik zal zien of ik er wel naar wil kijken, want Jan Peter Balkenende is leider van een partij die het valse evangelie uitdraagt, en hij is een loopjongen van de New World Order.
   
  Hanss
  xembryo op 21-02-2010 11:35
  "TV-tip" http://god.cross.tv/ De Nederlandse vertaling is af en toe niet goed, maar het zijn mooie filmpjes met mooie muziek, en wie dit storend vindt die kijkt naar de originele Engelstalige versie.
   
  Hanss
  Silvia op 21-02-2010 14:26
  Hanss je hebt altijd gelijk!
   
   
  Duiveltje op 28-02-2010 08:52
  Als je niet naar de tv mag kijken, dan moet je zeker wegblijven van het internet!
  Hoe kan het dan dat er zoveel christenfundamentalistische websites bestaan?
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl