leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Misleiding van verloren zielen door onzinnige evangelisatie
   
  Een compilatie van een prediking van Paul Washer over de misstanden in moderne evangelisatiemethoden, en het gevaar wat daarin schuilt.
   
   
  Lees meer...   (4 reacties)
  Bewijs dat de Bijbel waar is; Jericho
   
  In het boek Jozua staat het verhaal beschreven van de val van de stad Jericho. De Israëlieten moetsen rond de stad lopen, waarna op de zevende dag God zelf de muren van de stad liet instorten. De stad zou daarna met vuur verbrand worden, en niet vanuit de stad zou geplunderd mogen worden, als een vuuroffer voor God zelf.
  Uit archeologisch onderzoek zou moeten blijken of dit daadwerkelijk zo is gebeurd als beschreven in het boek Jozua.
  Lange tijd is dat bewijs onderdrukt en weggemoffeld, daarnaast zijn met opzet valse dateringen geplaatst op de opgegraven aardewerken overblijfsels van de stad.
   
  Kijk mee in de onderstaande video en zie hoe ontzagwekkend duidelijk de Bijbel is in de beschrijving van de val van Jericho en hoe dit volledig overeenstemd met de bewijzen in het land Israël.
   
  Lees meer...
  Zonde; het ultieme probleem van de mens
   
   
  Lees meer...
  Leven na de dood
   
  In deze indrukwekkende documentaire neemt Dr. Maurice Rawlings u mee naar de verhalen van een vijftal personen die klinisch dood zijn geweest. Deze personen hebben tijdens hun 'dood zijn' meegemaakt dat er na dit aardse leven een ander leven is, een leven met of zonder Jezus Christus. Een leven in hel (tartarus) of een leven in de hemel. De nederlands ondertitelde video is sober en vol van Gods glorie. Vol van de overwinning van Jezus CHristus en dat Hij de weg heeft vrijgemaakt voor ieder die in Hem geloofd. Juist voor de atheïst die zegt zeker te weten dat er geen God is, is dit een eye-opener.
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Jesus; He Died! (P. Washer, video)
   
   
   
  Lees meer...
  De adelaar van de eeuwigheid (video)
   
  Waar ben jij over miljard jaar? Als zelfs diamanten gebouwen eroderen en tot stof vergaan, waar bent u dan?
   
  Bent u in de eeuwig brandende hel waar u eeuwige pijniging ontvangt omdat u het aanbod van genade NIET hebt aangenomen.
   
  Of bent u in de hemel bij Jezus Christus de Verlosser, Gods Zoon die de weg tot God heeft vrijgemaakt voor ons zondige mensen, door te lijden, de wraak van God over de zonden van de mensen te dragen, en te sterven aan het kruis.
  Waar bent u? Kies dan heden wie je wilt dienen, God of jezelf.
  Lees meer...
  Waarom bent u op aarde?
   
  De grote waarom-vraag wordt door Voddie Baucham beantwoord vanuit Gods woord. De suprematie van Jezus Christus en Zijn lijden en sterven voor ons zondaars wordt op zeer verhelderende manier gepredikt. Een goede hartverwarmende prediking (9.45 min) om de zondag mee te beginnen.
   
   
  Lees meer...
  Revival Hymn
   
   
  Lees meer...
  Laat uw licht schijnen, Corrie ten Boom (video)
   
   
  Lees meer...
  De zonde van begeerte
   
  In de onderstaande video legt Ds. Mike Hoggard uit wat de oorzaak is van de financiële instorting van het land Amerika, wat in zijn val de gehele wereld meetrekt.  Hij legt aan de hand van de bijbel en dan met name het tiende gebod (Gij zult niet begeren....) uit dat voornamelijk hebzucht de oorzaak is van het opblazen van het financieel systeem. Iedereen is daaraan schuldig, niemand ontkomt aan de zonde van hebzucht. Van klein tot groot, van het willen bezitten van een snickers, via een flatscreen tv, een mooi groot huis tot de miljoenen belastingsdollars kostende bonussen van topbestuurders. Alles heeft te maken met hebzucht. Hij is heel erg duidelijk in zijn statement dat God wel eens een keer zegt dat het genoeg is, en dat het nu wel eens zo ver kan zijn. Heel het land loopt over van hebzucht, het welvaartsevangelie wordt van de preekstoelen gepredikt, terwijl in de bijbel er veelvuldig voor wordt gewaarschuwd, en er zelfs voorbeelden in staan van zeer zware straffen voor overtredingen gedaan door Israëlieten.
  God wil ook nu u nog waarschuwen. Keer je naar Hem toe, geef je hart aan Hem, zet je begeerte overboord, geef het over en leef volgens Gods wil. Dan pas kan je echt vrij zijn en uitzien naar Zijn wederkomst!
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl