leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De Holocaust van de Rooms Katholieke Inquisitie (video)
   
   
  De laatste jaren is er steeds meer zichtbaar van het samengaan van kerken over de gehele lijn van de religie die 'christendom' wordt genoemd. Het is 'uitzonderlijk verbazingwekkend' dat juist de Rooms-Katholieke kerk daar deel van uit maakt, zoniet de kar trekt. Wanneer u enigzins uw geschiedenis kent, weet u van vreselijke vervolgingen en massamoorden onder het bewind van diverse zichzelf tot plaatsvervangende goddelijkheid verklaarde wenzens van stof en as. Daarnaast weet u wellicht ook dat de doctrines die geleerd worden binnen de RK-kerk rechtstreeks ingaan tegen de 'sola's' (fide, gratia, scriptura) van de protestantse kerk en bovenal ingaan tegen Gods onfeilbaar Woord.
  Met zo'n religie is men nu bezig een Nieuwe Wereld Religie te smeden, waar alle gelovigen binnen kunnen komen, ongeacht waar je in geloofd. Er zal echter weinig tot niets over het verlossingswerk van Jezus Christus worden verteld.
  Hieronder een video (Ned. Ondertiteld) over de Inquisitie, de 605 jaren van moorden, martelen en afslachten van bijbelgetrouwe christenen, die niet wilden doen wat Rome en zijn machtswellustelingen wilden.
  Lees meer...   (6 reacties)
  Heeft u Todd Bentley nog gezien?
   
  Het is nog niet zo lang geleden dat een norse en getatoeëerde charlatan rondsprong op het wereldtoneel en als een aalgladde praatjesmaker genezing aanbood. Zijn volgelingen verdedigden met zwaard en ziel, ondanks de vele leugens, misleidingen en ketterij die hij met zijn gevorkte tong uit zijn mond spoog. Zelfs toen hij zijn toehoorders liet geloven in een engel bleven ze hem verdedigen.
  Lees meer...   (1 reactie)

  Mark Driscoll en de Nieuwe  “Seksuele Spiritualiteit”

   

  Men moet zich afvragen, met alle discussies die vandaag gaande zijn in de cultuur van new age/nieuwe spiritualiteit, en onder christenen die zich naar deze “spiritualiteit” schikken, of zulke wellustige interesses niet aangeven dat er iets diepers gaande is, iets wat de ware spiri­tualiteit in de kerk verwoest - Pastor Larry DeBruyn.

  Lees meer...
  Maitreya, de Verrader
  In elke tijd is er altijd wel iemand die beweert Christus te zijn. De geschiedenis leert echter dat niemand ooit beweerde Christus te zijn vóór Jezus’ tijd. Er waren wel krijgsmessiassen die het Joodse volk probeerden te bevrijden voordat Jezus door de Romeinen geëxecuteerd werd, maar niemand beweerde de Christus te zijn. Christus is een exclusieve Joodse term uit de Schriften, niet uit andere religies. Velen hebben deze term geadopteerd met voorbijzien van de exclusieve betekenis van “de slechts enig in zijn soort” zijnde Messias te zijn. Gods “eniggeboren Zoon” is de enige Christus, de Heer Jezus Christus.

   

  Lees meer...   (13 reacties)
  Is de EO haar E van evangelisch kwijtgeraakt?
   
  Enige maanden geleden heb ik al eerder een artikel over de EO geplaatst op deze site. Zie daarvoor deze link. Opnieuw hebben zich de afgelopen maanden binnen de EO-gelederen zaken voorgedaan die niet echt 'christelijk' te noemen zijn. Lees het onderstaande artikel van A. P. Geelhoed eens door en constateer met hem dat de EO ver verwijderd is geraakt van de doelstellingen die de oprichters van de EO voor ogen hebben gehad.
   
   
  + De emerging church in Nederland
   
  Enkele maanden geleden is een overzichtstudie over de emerging church beweging op de site gezet. De emerging church is een zeer belangrijk onderwerp. Om te begrijpen wat er momenteel in de evangelische wereld gebeurt is het nodig om inzicht in deze beweging te hebben. Voor het artikel, klik hier
   
  De emerging church bestaat uit 'christenen' die uitgaan van de postmoderne gedachte dat we niets zeker kunnen weten.
   Inmiddels ben ik in Nederland en België een aantal verbijsterende openbaringen van de mentaliteit van de emerging church tegen gekomen.
  Lees meer...   (1 reactie)
  Todd Bentley raakte ‘verslaafd aan opwekking’
   
   
  copyright 2008© Manna-Vandaag
  De Lakeland Outpouring was ‘authentiek’ en zonder enige twijfel van God. De val van Todd Bentley kwam enkel doordat deze ‘verslaafd aan opwekking’ raakte en zichzelf niet meer kon afremmen. Raadgevingen om rust te nemen, sloeg Bentley in de wind.
  Lees meer...
  Ten Indictments - A Historical 21st Century Message by Paul Washer
   
  Preached Wednesday, October 22nd, 2008 at the Revival Conference in Atlanta, Georgia. Paul Washer delivers a urgent appeal to the Christians and Churches in North America that many have been believing a false gospel and have false assurance of their salvation. He lists 10 indictments against the modern Church system in America. This is a historical urgent message, tell others and spread the message. We need a reformation and revival of a biblical standard! -
  Greg Gordon (Revival Conference Organiser)
   

  Klik op 'lees meer' voor de video.


  Lees meer...   (1 reactie)
  Heeft de verandering in de Kerk ook u aangestoken?
   Ieder die zich bewust is van onze postmoderne[1] wereld, met zijn multi-facetten spiritualiteit, ziet dat er een verandering plaatsvindt. We zien ook dat de praktijken binnen de kerk veranderen. Nooit is dat zo sterk gezien als in de laatste enkele jaren. Omdat een groot gedeelte van de kerk nagelaten heeft meer te weten te komen over andere geloofssystemen, werd er een systematische aanval gelanceerd en georchestreerd door hen die in de New Age zitten of ermee sympathiseren. Yoga, contemplatief gebed, visualisatie, enz., worden daarom gepraktiseerd. De ketterijen van de annihilationisme[2] en universalisme[3] komen vandaag op grote schaal voor. De profeet Hosea schreef aan Israël wat wij vandaag zeker op ons mogen toepassen: “Mijn volk is uitgeroeid[4], omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6).

   

  Lees meer...
  Rick Warren en Bill Hybels
  Het marketing christendom - een toetsing
   
  1. Inleiding
  Begin jaren zestig is de zogenaamde gemeentegroei beweging ontstaan. In het Engels "the Church Growth Movement". De beweging heeft verschillende takken. Het is de bedoeling om de tak waartoe Rick Warren (Saddleback) en Bill Hybels (Willow Creek) behoren te onderzoeken en te toetsen aan de bijbel.
  Lees meer...   (5 reacties)

  Ware en valse profeten

   

  In Daniël 11:32 lezen we dat zij die beïnvloedt worden door de geest van de antichrist vleiende woorden gebruiken om mensen tot zichzelf te brengen. In de geschiedenis blijkt het onmiskenbare kenmerk van een valse profeet vleierijen te zijn. En een onmiskenbaar kenmerk van elke ware profeet is tuchtiging.

  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl