leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De feiten over de opname
   
   

  Het doel van dit artikel is niet om het debat aan te gaan ten aanzien van het bestaan van de opname (zie daarvoor onderstaande links). Het doel is ook niet om na te gaan wanneer de opname zal plaatsvinden, maar dit artikel is alleen bedoeld om duidelijk te maken dat de doctrine van de opname al vele eeuwen bestaat. Een veelbesproken misvatting zegt dat John Darby de eerste persoon was die begon met het prediken over de leer van de opname. Daarbij wordt vaak verwezen naar de valse veronderstelling dat Darby deze leer is gaan prediken nadat hij is contact was gekomen met een zekere Margaret Mc Donald, wie een visioen over de opname zou hebben gehad.

  Al deze aanvallen zijn pogingen om de doctrine van de opname in diskrediet te brengen en om de hoop en de waakzaamheid bij mensen weg te nemen. Wat het ook is, het is gewoon niet waar.

  Lees meer...   (11 reacties)
  De tijd is erg nabij
  Het is de hoogste tijd om te beslissen dicht bij de Heer te wandelen óf terug te keren naar de wereld en het boze. Het is droevig te zien dat velen geen interesse tonen in de dingen van God en niet tot Hem willen komen. Wat ik wel zie is het volgende:
  Ik zie er zovelen zonder interesse voor het Woord van God. Er zou een dorst en honger moeten zijn naar het Woord van God, maar daar zie ik weinig van.
  Lees meer...   (13 reacties)
  De opname …wat bedoelen we daarmee?
   
   
  Onder de opname wordt verstaan de gebeurtenis die in een tweetal bijbelgedeelten wordt aan­gegeven. In de eerste plaats is dat Jh14:2,3: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben, Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heen-gegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
  Hier staat zwart op wit dat de Heer de zijnen tot Zich zal nemen.
  Lees meer...   (1 reactie)
  De opname van de Gemeente (door Dato Steenhuis)
   
   
  In het onderstaande geluidsfragment legt Dato Steenhuis op een zeer duidelijke en ingetogen manier uit wat er in de bijbel staat over de opname of wegrukking van de gemeente.
  Zeer aanbevolen om in zijn geheel te beluisteren.
   
  Klik op afbeelding.
  Lees meer...   (2 reacties)

  Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische “dagen”? 

   
  Is deze gedachte onschriftuurlijk?
   
  Er zijn mijns inziens in de Schrift profetische aanwijzingen dat de Heer twee profetische “dagen” zou weggaan van de Zijnen op aarde, waarna Hij zou terugkeren.
  Lees meer...   (28 reacties)
  De verschillende visies betreffende de opname van de Gemeente
   
  Met de opname van de gemeente komt Jezus terug om Zijn bruid op te nemen, om haar naar het Vaderhuis te brengen. De Here Jezus zal dan niet op de aarde neerdalen, maar zal de gemeente in de lucht tot zich nemen. Dit zal in een oogwenk plaatsvinden, zonder dat iedereen Jezus ziet.
  Lees meer...   (1 reactie)
  The Rapture (by Mike Hoggard)
   
  In de onderstaande video's bespreekt Michael Hoggard van de Bethel Free Will Baptist Church uit Festus in Amerika de 'Rapture' oftewel de 'Opname' of 'wegrukking'. In deze vier delen laat hij vooral de Bijbel spreken. Hij neemt je mee op een reis door zowel het oude en het nieuwe testament. Uitbeide gedeelten kunnen bewijzen worden gehaald voor het standpunt dat hij gelooft. Met name het vierde deel is erg interessant om te beluisteren, deze kan zeker ook beluisterd worden zonder de voorgaande gezien te hebben.
  Zeker de moeite waar en opnieuw erg leerzaam.
  Lees meer...
  Als in de dagen van Noach
   Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV)
   
  De Heer Jezus Christus zei, in Mattheüs 24:37-40:  

  “Zoals de dagen van Noachwaren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”

   

  U kent de Bijbel? U weet wat er vooraf ging aan de desastreuze zondvloed? Zo zal het beslist ook gaan net vóór de ‘parousia’, de (weder)komst van de Zoon des mensen.

  Lees meer...   (1 reactie)

  De Opname - Geliefd of Gevreesd?

  Veel christenen willen praten en lezen over de opname, omdat dit het gezegende ogenblik is waarop Jezus Zijn Kerk zal weghalen van deze planeet. Het is die unieke gebeurtenis waarnaar verlangd wordt door talloze aantallen mensen, omdat dit het onmiddellijke einde zal betekenen van hartzeer, pijn en lijden voor alle christenen, in het bijzonder hen die leven in communistische en moslimlanden, waar vervolging, marteling en dood ieder te wachten staat die het aandurft iets anders te aanbidden dan het politieke systeem, of de heidense god Allah. Het zal de grootste van alle reünies zijn wanneer christenen voor eeuwig in de aanwezigheid van Jezus Christus zullen zijn, samen met de geliefden die bij de Heer kwamen via de deur van de dood. Het is de eerstvolgende gebeurtenis op Gods profetische kalender, en het is, volgens Paulus, de zalige of gelukkige hoop (Titus 2:13)[1] die, volgens Johannes, aanzet tot levensreiniging (1 Joh. 3:3)[2].

  Lees meer...   (7 reacties)
  Beloften die zijn verbonden met de komst van de Heer
   
  Vandaag of morgen kan het dus zó maar gebeuren: ineens staat de Heer vóór ons! Plotseling is het zover! Hij komt ons halen om ons voortaan voor altijd dicht bij zich te hebben. Maar hoe gaat dat dan? Hoé kunnen wij dan meegaan, de hemel binnen? Ons zwakke lichaam, met al zijn gebreken, kan toch niet de hemel ingaan? Nee, dat kan inderdaad niet.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl