leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen

  De  goddeloze relatie tussen katholicisme en de Islam.

  Vele onderzoekers hebben zich met dit probleem beziggehouden. Hoe past de Rooms-katholieke leerstellingen en geschiedenis in het ontstaan van de Islam? Hoe past de Islam binnen de wereldwijde conflicten? Welke doelstelling heeft de Islam en zijn die gelijk aan die van Rome? Wat heeft vrijmetselarij met Islam te maken?

  Lees meer...   (1 reactie)
  Alle eer aan de roomse paus....
   
   
  Tijdens zijn bezoek aan de VS in 2008 heeft paus Benedictus diverse dingen gedaan. Naast het uit het slob trekken van de onderhandelingen over schadevergoedingen aan misbruikte kinderen en jongeren en de daarbij behorende verontschuldigingen heeft hij zich ook nadrukkelijk beziggehouden met het verder uitwerken van een grote wereldkerk. Deze grote wereldkerk heeft als doel een wereldreligie de creëren, wereldvrede te bewerkstelligen en daarnaast natuurlijk ook een humanitaire situatie te creëren waar alle mensen van de wereldpopulatie het goed hebben.
   
   
   
   
   
  Lees meer...   (2 reacties)
  Pastor Jamey Day over de één wereld religie die vele slachtoffers maakt en zal gaan maken.
   
   
   
  Lees meer...
  Wat velen niet weten over Rick Warren.

   Rick Warren staat bekend als pastor van de Saddleback Community Church in Orange County in Californië, een van de grootste kerken van de Verenigde Staten. Warren geniet wereldwijde bekendheid vanwege zijn boeken “Doelgericht leven” en “Doelgerichte Gemeente”. In “Doelgericht leven” behandeld Warren in veertig hoofdstukken de vijf doelen die God volgens hem met mensen heeft. Voor elke dag schreef hij een hoofdstuk waarmee hij de lezer helpt na te denken over de zin van zijn leven. Zijn Doelgerichte-Kerk-campagne wordt in duizenden kerken en gemeenten gepropageerd en door grote aantallen gelovigen overal onthaald als “een grote daad van God”. Warren is afgestudeerd aan het Instituut for Succesful Church Leadership van Robert Schuller, in Nederland bekent van de Hour of Power beweging.

   

  Lees meer...
  De Bijbel versus de Oecumenische Beweging
   
  De oecumenische filosofie heeft zich wijd verspreid binnen het Christendom. Het is een themasong van de Rooms-katholieke kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie van de jaren ’60. Het is een themasong van de Wereldraad van Kerken en de verschillende nationale raden, lokale clerusverenigingen en Bijbelgenootschappen. De oecumenische filosofie heeft het evangelicalisme doordrongen, vanuit parakerkgroepen zoals Campus Crusade en Youth for Christ, evangelisten zoals Franklin Graham, Luis Palau, scholen zoals Moody, Wheaton, uitgevers zoals Zondervan, publicaties zoals Christianity Today, en zendingsorganisaties zoals Wycliffe Bible Translators. 
   De oecumenische filosofie is een themasong van Contemporary Christian Music. In een interview met Christianity Today, zei Don Moen van Integrity Music: “Ik heb ontdekt dat worship [muziek] transdenominationeel en transcultureel is. ZE OVERBRUGT ELKE DENOMINATIE. Twintig jaar geleden waren er grote barrières tussen de denominaties. Vandaag denk ik dat de muren naar beneden gaan. In elk concert dat ik breng zijn 30-50 kerken vertegenwoordigd”. 
   De oecumenische filosofie is ook een themasong van de Emerging Church. Brian McLaren vat dit samen door zichzelf te noemen: “evangelical, post-protestant, liberaal, conservatief, mysticaal, poëtisch, bijbels, charismatisch, contemplatief, fundamentalist, Calvinist, anabaptist, anglicaan, methodist, katholiek, groen, incarnationeel, emergent” (A Generous Orthodoxy, ondertitel van het boek). 
   Ja, de oecumenische filosofie is wijdverspreid, maar ook gepatenteerd onschriftuurlijk!

   

   Klik op 'lees meer' voor het gehele document

  Lees meer...
  De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde
   Prof. Johan S. Malan[1] 
   Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes toegevoegd, en voetnoten door M.Verhoeven. Bron: www.verhoevenmarc.be
  Met de gebeurtenissen ná de terroristische aanslagen van 11 september 2001, is de wereld in een tijdperk gekomen van transformatie naar een nieuwe wereldorde, waarin godsdienst een grote rol speelt. Een verenigde nieuwe wereldorde vereist niet alleen de politieke en economische vereniging van de wereld, maar ook zijn godsdienstige vereniging. In die ontluikende internationale orde worden de vroegere vijanden, Rusland en de VSA, in toenemende mate verenigd tegen de wereldwijde bedreiging van het terrorisme. Dat is de mening van Lorin Smith[2] van “Christian Research Projects”, een bediening die het internationale gebeuren en haar invloed op het Christendom bestudeert.

   Smith komt verder tot de conclusie dat het Christendom, in de constructie van een nieuwe wereldorde, een ideologische aanslag op zijn fundamentele geloofsovertuigingen zal ervaren, erger dan wat we de afgelopen twee millennia hebben beleefd. In de nieuwe wereld zullen alle godsdiensten moeten erkend worden als geldige wegen naar God. De godsdienstige exclusiviteit, absolutisme en dogmatisme zullen als potentiële bedreigingen beschouwd worden voor de wereldvrede en het overleven van de planeet.

  Klik voor het vervolg op 'lees meer'.
  Lees meer...
  Iedereen hetzelfde geloof?
   
  Al meer dan honderd jaar streeft men wereldwijd na om alle religies te verenigen. Men heeft als doel het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de aarde en alle levende wezens.
  Dit zijn natuurlijk erg nastrevenswaardige idealen. Iedereen zou daaraan mee moeten werken en zou achter het streven van een één wereld religie moeten staan om vrede op aarde te kunnen realiseren.Toch? Of zit er misschien een addertje onder het gras, en is dit streven naar vrede niet zo vredelievend? Zijn organisaties zoals de URI, WEA, Wereldraad voor Kerken e.a. niet gericht op God en Jezus, en daardoor een voorloper van een afgodische cultreligie? Zijn deze organisaties 'tolerant' ten opzichte van fundamentalistische christenen, die Jezus als enige weg tot behoud zien? Of heerst juist binnen die organisaties een dwang om dat inzicht c.q. geloof los te laten ten faveure van een oecumenische eenheid?
  In komende logs zal ik proberen uitleg te geven over deze verschillende organisaties en hun voor christenen kwalijke doelstellingen.
   
  Lees meer...   (2 reacties)
   
   
  Bouwen aan wereldwijde interreligieuze samenwerking
    
  Het United Religions Initiative (URI) – opgericht in juni 2000 –  is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.
   
  Zie voor een duidelijk beeld wat de URI is en waarvoor ze in het leven geroepen is deze film en de introductiefilmpjes deel 1 en deel 2.
   
  Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van URI. Het is een organisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Mensen afkomstig uit verschillende culturen en tradities zetten zich in voor een organisatie, die bestaat uit zelfstandig opererende locale groepen die wereldwijd verbonden zijn.
   
   Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, spirituele en inheemse stromingen en tradities aan de totstandkoming van duurzame wereldwijde samenwerking. De oprichting van URI versterkt  de hoop en het uitzicht van mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars geloof respecteren. Een wereld waar gewone mensen vanuit hun geestelijke rijkdom en passie samenwerken aan heelwording en een hoopvolle toekomst ten behoeve van onze wereldgemeenschap.
  Deze informatie komt van de site van URI Nederland.
  Op deze site kunt u ook lezen wat de preambule, doelstelling en principes zijn van deze organisatie. Zie hier de officiële Engelstalige versie.
  In deze film kunt u zien wat de URI is en waar ze voor staat.
  In deze verklaring van een wereldwijd ethos staat de wensen en omschrijvingen waarin de één wereldregering naartoe wenst te gaan (in het Nederlands!). Op zich zijn daar best nastrevenswaardige zaken tussen die absoluut belangrijk zijn.
    
  Lees hieronder meer belangrijke informatie! Klik op 'lees meer'.
  Lees meer...   (4 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl