leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Zien we satan in de bijbel?
   
   
  Een beetje controversiële vraag, maar wel een vraag die beantwoord moet en kan worden in het licht van de eindtijd. Zoals in andere rubrieken te lezen valt zijn vele satanische machten en krachten bezig om de wereld naar een gecentraliseerde wereldregering te voeren waar de antichrist zijn verderfelijke macht zal kunnen uitoefenen. Deze satanische machten waren reeds voor het ontstaan van de aarde zoals wij die kennen aanwezig. Aanwijzingen en teksten uit de bijbel wijzen op een veelvuldige relatie van mensen/volken met een satanische macht of 'gevallen' engel. In de komende stukjes in deze rubriek wil ik een aantal van die aanwijzingen beschrijven, waarmee ik hoop aan te kunnen duiden dat het geen onzinnige gedachtenspinsels zijn dat juist ook nu een sterke satanische macht achter de huidige wereldregeringen staat.
  Lees meer...
  Geestelijke strijd om Israël
   
  De bron van deze stukken is met name het boek 'De negende koning' van Willem J. Ouweneel. Uit zijn beschrijvingen probeer ik een korte samenvatting en toepassing te schrijven, zodat duidelijk wordt waar we alert op moeten zijn in de zeer nabije toekomst.
   
  In de kop van dit gedeelte heb ik het over de geestelijke strijd om Israël. Om dit nader uit te leggen gaan we eerst naar een gedeelte uit de bijbel en wel Daniël 2, de droom van Nebukad(n)rezar. Het beeld dat hier wordt voorgesteld zijn de vier wereldmachten die of op dat moment er was, of nog moesten komen. De vier wereldmachten stellen voor: het (Nieuw-)babylonische rijk, het Medo-Persische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk.  De rijken worden door het beeld voorgesteld op een machtige indrukwekkende wijze, alsof de koningen en heersers van deze wereldmachten het helemaal voor elkaar hadden gekregen. Zo wordt ook vandaag de dag tegen deze wereldrijken aangekeken. De heersers en koningen waren de echte machthebbers. Maar in Daniël 7 worden de vier dieren (dezelfde vier wereldculturen) aan ons voorgesteld als redeloze wezens die voortgedreven worden door duivels-dierlijke instincten en die aan het eind worden vernietigd door de Allerhoogste. Uit Daniël 7 blijkt ook dat Israël de spil is waar het allemaal om draait.
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl