leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De tragedie van een onvruchtbare bediening

  Waarin bestaat het leven van vele predikanten die er werk van maken om toezicht te houden op de kudde van Christus? Zij houden op elke Dag des Heeren hun preken, zij bedienen regelmatig het Avondmaal, bezoeken hen die daarom vragen en wonen godsdienstige samenkomsten bij. Zo vervullen zij dertig, veertig of vijftig jaar hun ambt en vaak doen zij niet meer dan dat. Zo vele preken, zo vele doopbedieningen, zo vele bedieningen van het Avondmaal, zo vele bezoeken, zo vele vergaderingen van allerlei soort. Daar zijn de levensverhalen van velen mee gevuld en hiervan lezen we in de notulen van de kerkenraad. Dat is bij vele predikanten ALLES wat zij doen! We lezen echter niet van zielen die gered zijn. Daar wordt geen melding van gemaakt.

  Lees meer...   (10 reacties)
  5770. A prayer for Humanity
   
  This composition is called "5770. A Prayer for Humanity". The numerical value 5770 represents the approaching Hebrew Year that spans September 18, 2009 through Sept 8, 2010. I perceive this timeframe as a moment when human civilization will undergo significant upheaval and alteration. A point of no return.
  Lees meer...   (1 reactie)
  De tijd dringt
   
  Voor wie oog heeft voor de tekenen van de tijd, moet het duidelijk zijn dat het oordeel over deze wereld niet lang meer op zich laat wachten.
   
  Jezus Christus heeft Zijn discipelen op het hart gedrukt op die tekenen te letten en waakzaam te zijn. Hij heeft ons daarbij nadrukkelijk verzekerd dat wij als Zijn gemeente die periode niet als lijdend voorwerp zullen ondergaan. Immers: ‘…wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel’ (Joh. 5:24)
  Lees meer...
  Christenen en hun TV
   
  Denk eens bij uzelf, hoeveel uur tijd besteed u aan TV en hoeveel aan God en Zijn Woord?
  Is dat in de juiste verhouding, en zo nee, wanneer gaat u dat veranderen?
  Beluister deze video en zie of u op een juist spoor bent aanbeland of dat u moet wisselen van spoor.
   
   
  Lees meer...

  Slapende Wachters, sta op!

   

  Oorspr. titel: Asleep on the Watch, Steve Muse
  Eastern Regional Watch

  (Extra aanvulling door webbeheerder in rood)
   
  Mij werd verteld dat in onze tijd de rol van wachter, zoals begrepen in het Oude Testament, niet meer bestaat; en niet langer nodig zou zijn omdat wij niet onder de toorn van God staan maar onder de genade van de Heer Jezus Christus. En als er vandaag wachters zijn, zo werd mij gezegd, kunnen zij niet op dezelfde manier verantwoordelijk zijn zoals God van Ezechiël eiste. Als er vandaag wachters zijn, zoals beschreven in Ezechiël, wie zijn zij dan? En wie zou in dit wachtersmandaat willen dienen?
  Lees meer...   (1 reactie)

  Goud; Het laatste redmiddel?

  Ter Inleiding.

  GOUD, er is weinig wat meer tot de verbeelding spreekt dan goud. Het woord “goud” alleen al wekt vele associaties op, zowel ten positieve en ten negatieve.

  In de tijd waarin zo goed als alle valuta’s onder zeer zware druk staan en men zich realiseert dat papieren geld in de grond van de zaak niet veel meer waard is dan het papier waarop het gedrukt is, gaan steeds meer mensen hun heil zoeken in het altijd meer waardevaste goud.

  Lees meer...
  Paul Washer- Een boodschap voor mannen!
   
   

  Heb je het verhaal wel eens gehoord van twee jonge mannen die zichzelf verkochten als slaaf? Op die manier konden ze naar een eiland waar alleen slaven waren, om zo te getuigen van Christus. Er was geen weg terug, het was niet een opwelling. Ze zeiden niet: "Als ik het niet leuk vind, kom ik terug". Ze verkochten zichzelf aan een slavendrijver, voor levenslang. Toen ze van de steiger wegvoeren en hun ouders en de kerkleden stonden te kijken naar hen riep een van hen: "Zal het Lam niet de volle beloning voor Zijn lijden krijgen?"

  Dat is pas zendingswerk.

  Lees meer...   (1 reactie)
  De toekomst van de Gemeente (Kerk) deel 1

  DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE: HAAR ONTSTAAN
  In een paar artikelen willen we nagaan wat de Bijbel zegt over de toekomst van de Kerk, ofwel de Gemeente. Het mag menigeen vreemd toelijken, maar willen we iets zinnigs zeggen over de toekomst van de Gemeente dan moeten we eerst een ander probleem behandelen, namelijk wanneer de Gemeente is ontstaan, want die twee zaken hebben alles met elkaar te maken. Voor veel christenen is dat laatste helemaal geen probleem. Ze stellen heel eenvoudig dat de Kerk of Gemeente van Adam af bestaat en dat ze op aarde zal blijven bestaan tot aan ‘de jongste dag’. De vraag is echter of deze opvatting wel spoort met de Bijbelse gegevens.
  Lees meer...
  De toekomst van de Gemeente (Kerk) deel 2
  DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE: DE OPNAME

  De toekomst van de Gemeente
  Bij het woord ‘toekomst’ denken we in de eerste plaats aan de terugkomst van Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, is naar deze aarde gekomen om de wil van God te doen (Hb 10:5-7). Die wil bestond hierin, dat Hij Zichzelf gaf als een offergave en slachtoffer. Nadat Hij het verlossingswerk op het kruis van Golgotha had volbracht en zijn leven had afgelegd, is Hij als de grote overwinnaar over zonde, dood en satan opgestaan uit de doden. Tenslotte is Hij veertig dagen later ten hemel gevaren. Terwijl Hij nog hier op aarde was, heeft Hij echter al getuigd van zijn terugkeer. Na zijn hemelvaart heeft Hij door zijn apostelen dat getuigenis herhaald.
  In principe is over het bovenstaande geen verschil van mening onder orthodoxe christenen. De vraag is echter hoe wij Hem verwachten en of dit voor ons een daadwerkelijke hoop is.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl