leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen

  REDDING
  Zoals geleerd in de Bijbel

  Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/

  Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV)

  Het doel van deze studie is te leren wat God heeft gezegd over de redding van de mens. Gewoon de volgende dingen lezen is niet genoeg. Neem a.u.b. de tijd om elke Schriftverwijzing op te zoeken, om zo voor uzelf te zien dat de Bijbel deze waarheden echt leert. Wij moedigen u aan dezelfde gezindheid te hebben als eertijds de mensen in Berea[1], beschreven in Handelingen 17:11:

  “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”

   
  Lees meer...   (5 reacties)
  Zac Poonen - Vijf zonden die Jezus het meest haatte
  Als we geestelijk groeien, zullen we ontdekken dat de gerechtigheid van God niet allereerst  de buitenkant is, en dat zonde ook niet allereerst de buitenkant is. Als we praten over gerechtigheid denken de meeste mensen aan de norm die vermeld wordt in de 10 geboden. Maar gerechtigheid onder het nieuwe verbond is afgemeten aan het leven van Jezus en niet door een geschreven Wet. Als we de zonden bedenken waar Jezus het meest tegen gesproken heeft, zullen we ontdekken wat Hij het meest haatte. Als we vijf van zulke zonden bedenken, zullen we zien dat geen van die zonden in de 10 geboden staan.
  Lees meer...   (1 reactie)
  De hel bestaat niet meer....
   
  Er is vandaag een Evangelieverkondiging wat heel populair is. Een Evangelie waar woorden als zondebesef, berouw, hel en verdoemenis bijna niet in voorkomen. De vraag is echter of het mogelijk om het Evangelie te verkondigen zonder dat deze begrippen niet aan de orde komen (uiteraard wel zonder clichés en stokpaardjes). Zouden Jezus en de apostelen Zich niet schamen voor de meeste Evangelieverkondiging die vandaag de dag plaatsvindt, omdat hele belangrijke punten die Hij en Zijn apostelen verkondigden ontbreken? Het Evangelie wordt op deze manier uitgehold. De kerk wordt op deze manier een snoepwinkel, waar je allerlei lekkernijen kunt verkrijgen die je zelf hartelijk begeert.  
  Lees meer...   (58 reacties)
  Jesus Christ, DNA and the Holy Bible
   

  Watchman Series Special 20-03-09

  In de onderstaande video legt Ds. Mike Hoggard op zeer gedreven manier uit wat de relaties zijn tussen het Woord van God , Jezus Christus en  DNA in het menselijk lichaam. Op overtuigende wijze en zeer goed onderbouwd kijkt hij verder dan menigeen doet. Sommigen menen dat dit buitenbijbels is, en dat hij fantaseerd, maar wanneer je goed naar hem luisterd, zijn bewijzen vanuit de bijbel beoordeeld en nagaat, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wat Mike Hoggard hier te vertellen heeft geheel juist is. Wat vooral erg duidelijk naar voren komt is dat de ongelofelijke arrogantie waarmee Darwinisten hun religie c.q. geloof in evolutie presenteren, direct door het toilet gespoeld kan worden. De zuiverheid in de opbouw van planten, dieren, sterrenstelsels en het menselijk lichaam is ongekend, onvoorstelbaar en volmaakt. Deze worden gekoppeld aan de Fibonaccireeks, die overal in het universum terugkomt als een ode aan God, of juist als een bewijs van schepping. (zie ook link) Niet na te maken en zeker niet uit een oersoep ontstaan. Voor hen die dit nog steeds geloven, raad ik u aan deze video geheel te bekijken. Ik ben er zeker van dat u dan op andere gedachten komt.

  Gods zegen toegewenst.
   
  Lees meer...   (1 reactie)

  Is er een persoonlijke uitverkiezing?

  Betreft: Efeziërs 1: 4, 5
  Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
   Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

   

   Vraag:
  Is er een persoonlijke uitverkiezing? Geldt daarvoor als norm de voorkennis van God? Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de mens om zich te bekeren?
  Lees meer...   (13 reacties)
  The Repentance That Needs to be Repented Of
   
  Pastor Tim Conway shares more Biblical truth in the five minute video clip below than many pastors and churches share in a year.  Thanks be to the Lord for His faithful undershepherds! 
   
   
  Lees meer...
  Geld dat stom is, maakt recht wat krom is
   
   
  Het gevaar in onze tijd en in alle tijden
  Het gevaar voor een christen - in wat voor tijd of omstandigheden hij ook leeft - is dat hij beïnvloed wordt door de geest van zijn tijd. Voor ons betekent het dat geld en bezit ons in de macht kunnen krijgen. Een bekende Engelse spreuk luidt: 'time is money' (tijd is geld). Je moet dus je tijd gebruiken om geld te verdienen. Dit leidt er vaak toe dat men tot dat doel middelen gebruikt die niet geoorloofd zijn. Fraude is dan ook een verschijnsel van onze tijd.
  Lees meer...   (3 reacties)
  De Engel... legert zich rondom wie Hem vrezen en redt hen

  Psalmen 34:7
  Het oude Engelse Vade-Mecum levert me nog steeds nieuwe stof. Zoals vroeger verteld heb, bewerk ik de stukjes op mijn eigen manier. Hier dan een artikel in verband met de ongeziene wereld.
  Lees meer...   (3 reacties)
  Bidden tot wie?

  Psalm 4:2
  In verband met het bidden werd mij de vraag gesteld tot wie we mogen of moeten bidden, waarbij die vraag nader gespecificeerd werd. Deze vraag wil ik verwerken in een beknopt artikel.
  Lees meer...   (2 reacties)
  Dan weet ge dat de zomer nabij is ...

  Mattheüs 24:32
  Ingrijpen met gericht
   
  In de geschiedenis van de mensheid heeft God meer dan eenmaal ingegrepen met een gericht. De zondvloed is er een voorbeeld van en Sodom en Gomorra zijn er de stille getuigen van.
  Zogoed als die gerichten hebben plaatsgevonden, zo goed zal er in de eindtijd een gericht plaatsvinden. Of men dat gelooft of niet maakt geen verschil, of men ermee spot of meelijdend de schouders over deze bewering ophaalt, maakt niets uit, dat gericht komt.
  De bijbel spreekt daarover heel duidelijk op meer dan één plaats. De bijbel vertelt ons ook dat dit oordeel over de volken voltrokken zal worden door Jezus van Nazareth, als Hij als de Zoon des Mensen zal verschijnen met de engelen van zijn kracht.

  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl