leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De eindtijdleer wordt door 'de kerk' losgelaten
   
  De evangelische wereld heeft de laatste jaren massaal de ‘klassieke leer’ over de eschatologie, de toekomst, losgelaten. Met alle gevolgen vandien. Het heeft ‘allerlei gevolgen voor het geestelijk leven en het gemeenteleven’.

  Dat betoogt Ary Geelhoed in zijn jongste bulletin. Daarin geeft hij in grote lijnen weer hoe die ‘klassieke leer’ er uit ziet, wat de veranderingen zijn en waartoe dat volgens hem leidt. Onderstaand publiceert Manna-vandaag dit lijvige stuk als opinie-artikel. Niet omdat we het er wel of niet mee eens zouden zijn – de inhoud van het stuk komt voor rekening van de auteur – maar als aanzet tot een discussie over dit belangrijke thema.

  Geelhoed: Als kinderen van God moeten we letten op de tekenen der tijden. Die geven aan in welke fase we ons bevinden van Gods programma met de gemeente, met Israël en met de volken. Aan bepaalde, door God vooraf aangekondigde gebeurtenissen, kunnen we zien hoe laat het is op Gods tijdklok.
   
  "Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur." (Mattheus 24:33).

  Lees meer...   (5 reacties)
  Tekenen van de eindtijd
   
   
  Sommigen zeggen dat de Bijbel een oud boek is en niet meer van deze tijd is. Het tegendeel is echter waar! Wie Gods Woord bestudeert en gelooft zoals het staat geschreven, zal door Gods Geest gaan beseffen dat we in profetische tijden leven.

  In dit hoofdstuk worden een aantal tekenen besproken die wijzen op de eindtijd. Eindtijd is een slotfase van de menselijke heerschappij, die onder invloed is van satan, de overste der wereld (Joh. 14:30 en 2 Kor. 4:4).

  Sinds de kruisiging van Christus leven we in de genadetijd. In deze bedeling, waarin christelijke Joden en niet Joden tot de gemeente worden gevoegd, zien we de eindtijd steeds meer naderen. De laatste fase van de eindtijd is na de wegneming van de gemeente.

  Lees meer...   (8 reacties)

  1968 PROPHECIES of the LAST DAYS

      

  These two interesting prophecies were given long ago in Norway: 
   
   JESUS is COMING SOON (SUDDENLY)
   
   An old woman of 90 from Valdres in Norway had a vision from God in 1968. The evangelist Emanuel Minos had meetings (services) where she lived. He had the opportunity to meet her, and she told him what she had seen. He wrote it down, but thought it to be so unintelligible that he put it in a drawer. Now, almost 30 years later, he understands he has to share the vision with others.
   
  Klik op 'lees meer' voor het gehele verhaal
  Lees meer...   (1 reactie)
  De bouw van de tempel
   
   
   
  Wie zich bezighoudt met onderzoek naar eindtijdprofetie en de gebeurtenissen in de wereld op de voet volgt en dit in relatie zet tot de bijbel, kan niet anders concluderen dan dat het niet zo lang meer duurt voordat Jezus terug gaat komen. Jezus zal terugkomen om Zijn Gemeente (de gelovige Christenen) op te nemen naar het Vaderhuis. Nadien zal er een periode van schijnbare vrede ontstaan waarbij gelijkertijd ook veel (natuur)rampen grote hoeveelheden mensen zal doen ombrengen. In de afgelopen jaren zijn er vele tekenen en gebeurtenissen geweest die in relatie staan tot die eindtijd. Onder andere het ontstaan van Israël, de toenemende controle over de mensen, het binnenkort verdwijnen van cash geld etc. Maar ook in Israël zelf zijn er aanwijzingen te vinden dat de eindtijd niet lang meer op zich zal laten wachten. In Jeruzalem zal de tempel herbouwd worden, dat is een profetie uit de bijbel. En laten nu juist de laatste jaren zeer veel mensen zich daarmee bezighouden. De tempel zal gebouwd gaan worden. De materialen en atributen liggen gereed, alleen is de plaats waar gebouwd kan worden nog in Islamitische handen. Lees de onderstaande studie maar eens door om hier meer over te weten te komen.
   
  Klik voor de studie en een video op 'lees meer'.
  Lees meer...   (5 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl