leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De echte Bijbelse waarheid
   
  Zet jezelf schrap!  Je zult in de komende 12 minuten meer bijbelse waarheid en evangelie horen dan wat je in de meeste kerken in een jaar tijd zult horen. Als je het Engels machtig bent te verstaan, beluister wat deze Nate Pfeil te zeggen heeft vanuit Gods Woord.
  Is je bekering realiteit in je leven? Of leef je nog volgens de maatstaven van de wereld? Wat doe je met video, televisie, muziek etc.? Wie ben je voor Christus? Zijn volgeling of een mislukkeling? Wat telt er voor jou op je sterfbed? Of je een universitaire studie hebt afgerond, een leuk leven hebt gehad, gelukkig bent geweest of....... dat Jezus Christus je verlosser en zaligmaker is geworden?
  Lees meer...   (16 reacties)
  God saves only bad people
   
  God saves only bad people (God redt alleen slechte mensen) is de titel van de boodschap van ArtAzurdia. Hij legt uit dat de mens totaal verdorven is en daarom ook niet kan doen om tot het kruis te naderen. Alleen door de genade van Jezus Christus mogen we bevrijd zijn!
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Paul Washer spreekt over het Evangelie.
   
  Paul Washer spreekt over het evangelie voor een groep reformatorische zangers / rappers.
  Opnieuw een serieuze serie aan vragen die je doen stil staan bij je relatie met God.
  Warm aanbevolen!
   
   
  Lees meer...
  Waarom preekt deze man altijd zulke harde woorden?
   
  Paul Washer legt uit waarom hij op de manier preekt zoals hij dat doet. Vaak is dat op een confronterende wijze, die je op z'n minst doet stilzetten wie je bent als christen en hoe je relatie is tot God. Maar voor velen zal het pijnlijk zijn, confronterend, en veelal wekt het aversie op en woede. Hoe durft die man dit te zeggen. Het antwoord is simpel. Hij preekt wat in de bijbel staat, onverbloemd, zuiver, ontdaan van lievigheid en afvlakking zoals dat tegenwoordig in de meeste kerken wordt gedaan. Die confrontatie is hard, net als de prediking van Jezus hard was voor hen die het woord eigenlijk niet wilden horen.
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Confronterende prediking
   
   
   
  Hoe is het u vergaan bij de afgelopen kerstdagen? Ook naar de kerk geweest en enkele mooie diensten mogen meemaken over vrede en welbehagen, over het kindje Jezus en het doel van Zijn komst in de wereld? Of heeft u een heldere boodschap gekregen met de mededeling dat u zich moet bekeren, dat de tijd dringt, dat u dieper moet gaan dan een gebedje. Lees hieronder de vragen die de schrijver van dit stuk voorafgaand aan kerst stelde over de mogelijke kerkdiensten. Hoe was het bij u? Nee sterker nog, hoe staat het met uw relatie met Jezus. Ken u uw zonden, beseft u steeds meer hoe slecht u eigenlijk bent?
  Lees maar hieronder wat ik daarmee bedoel.
   
  Jezus Vredevorst. Het zal met de kerstdagen een veel gekozen thema zijn voor de preek. Vrede. Conflicten genoeg. In de wereld. In kerken. In onze omgeving. Maar toch vrede. Vrede op aarde. Vrede in Christus. Vrede. Veilig. Verzoend. Verheugd. Fijn om zo in de kerk te zitten. Bemoedigend en hartverwarmend.
  Lees meer...   (5 reacties)

  Liggen er vermogens in de mens om zich te bekeren?

   Inleiding

  ‘God moet het doen.’ ‘Ik kan mezelf niet bekeren.’ ‘Het geloof is een gave Gods.’ Veel mensen worstelen ermee: de Bijbel gebiedt ons te geloven (Hand. 16:31), ons te bekeren (Ezech. 18:32) en de zonde te doden (Koll. 3:5), maar dat kunnen wij niet van onszelf (Joh. 6:44, 65)! Hoe zit dat toch? Zijn we niet arminiaans als we denken dat we dat wel kunnen? Er liggen toch geen vermogens in de mens?

  Lees meer...
  Ben ik een Echte Gelovige?
   

   

  In deze korte studie willen wij de belangrijke, ziel-onderzoekende vraag overwegen: Ben ik een echte gelovige? Om u te helpen deze vraag te beantwoorden kan u best de hiernavolgende vragen overdenken. Denk over elke vraag na op een eerlijke, persoonlijke manier. Neem de tijd om de Bijbelverzen op te zoeken die bij elke vraag worden opgegeven. Vraag uzelf: Wie vertrouw ik nu echt voor mijn eeuwig behoud?

   

  Lees meer...
  Waar hoort u bij?
   
  Staatssecretaris Huizinga van Verkeer zou er geen moeite mee hebben als binnen haar partij, de ChristenUnie, met elkaar samenwonende mannen of vrouwen bestuursfuncties zouden vervullen, of de partij in Raden, Staten of Kamers zouden vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een interview met haar in het februarinummer van het feministische maandblad ‘Opzij’. Zo meldde het Reformatorisch Dagblad begin februari.

  Uit onderzoek zou blijken dat de meerderheid van de ChristenUnie kiezers geen bezwaar heeft tegen praktiserende homoseksuelen als CU-vertegenwoordigers. Ze zien dat als een privézaak waarover de partij niet hoeft te oordelen.

  Lees meer...   (9 reacties)

  Veel jongeren en ouderen binnen de Reformatorische kerken dwalen!

  Verzoeking is nog geen zonde!
   
   
  Nu ga ik iets belangrijks uitleggen waar de meeste kerken in Nederland in dwalen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de oude natuur en de zonde.
   
   We lezen in Galaten 5:24 dat onze zondige natuur hartstochten en begeerten heeft. Die zullen er altijd zijn en blijven tot onze dood. Objectief is de oude natuur wel dood, maar subjectief moet deze oude natuur nog dood gaan. Dat subjectieve proces zal duren tot we de laatste adem uitblazen. Dan zullen we ten volle verlost zijn van de oude natuur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lees meer...

  Veel jongeren en ouderen binnen de Reformatorische kerken dwalen!

  Verzoeking is nog geen zonde!
    
  Nu ga ik iets belangrijks uitleggen waar de meeste kerken in Nederland in dwalen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de oude natuur en de zonde.
   We lezen in Galaten 5:24 dat onze zondige natuur hartstochten en begeerten heeft. Die zullen er altijd zijn en blijven tot onze dood. Objectief is de oude natuur wel dood, maar subjectief moet deze oude natuur nog dood gaan. Dat subjectieve proces zal duren tot we de laatste adem uitblazen. Dan zullen we ten volle verlost zijn van de oude natuur.
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl