leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  De uitnodiging ontmaskerd
   
  De uitnodiging door W. Paul Young is de Nederlandse editie van The Shack, de nummer 1 op de bestsellerlijst van de New York Times. In Amerika verkocht het boek al ruim vier miljoen exemplaren. Wereldwijd verandert deze wervelende roman vol inzichten miljoenen lezers.
   
  Zo is de openingszin van de website die het boek 'De Uitnodiging' van W. P. Young promoot in Nederland. Het boek met als oorspronkelijke titel 'The shack' (de hut of schuur) heeft gezien de bovenstaande getuigenis en de vele verhalen die ik er over heb gehoord en gelezen vele mensen het inzicht in- en over God doen veranderen.
   
  Het is toch vreemd dat dit boek dat doet, waar de Bijbel (Gods eigen Woord) blijkbaar in te kort schiet. Mijns inziens tijd voor een rescensie vanuit datzelfde Woord van God, de Bijbel.
   
  Wanneer u op 'lees meer' klikt kunt u luisteren naar een lezing c.q. waarschuwende prediking die de valse leringen en misleidingen van het boek ontmaskeren. In (engelstalige) tekst staan de 13 aanklachten over het boek in het kort geformuleerd.
  Lees meer...   (22 reacties)

  Are we supposed to pray for the wolves?

  Imagine if you will, the following scenario:

  A shepherd guarding his sheep observes a wolf among the flock cloaked in sheepskin. He stands up and yells “Wolf! Wolf! Run! Run!” And immediately the sheep begin to scatter, but not all. A small group turn to the sheep dog and, with an arrogant smirk plastered across their faces, respond, “But did you pray for the wolf?”

  Bewildered as to why these sheep were ignoring his warning, the shepherd reiterates the danger of the wolf’s presence with an even more impassioned plea for the sheep to escape the impending doom that’s about to befall them. However, they stand firm and go back to their grazing on the plush green grass beneath their feet.

  Mumblings of,”Who is he to judge?” and, “As for me I’ll be praying for the wolf” can be heard among them as they reassure themselves of their peace and safety while the wolf takes them out one by one until there are none left.

  Lees meer...   (2 reacties)
  Jesus Commands us to be Judgmental
   
  finger2In John 7:24, Jesus said, “Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment.” Of course, if there is righteous judgment, there is sinful judgment, which should certainly be avoided. However, it is beneficial to be judgmental in a good way.
  Lees meer...   (3 reacties)

  CONTEMPLATIVE PRAYER of CENTREREND GEBED

   
  In Nederland zijn we nog behoorlijk in de ban van 'Doelgericht Leven' en soortgelijke verschijnselen. Zoals bekend is dit een Amerikaanse 'succesmethode' waarmee getracht wordt numerieke groei van kerken en gemeenten te bewerkstelligen.
   
  Zoals meestal het geval is, loopt men in Amerika voorop in deze ontwikkelingen. Het 'nieuwste' (maar al enkele jaren zeer populair op onder andere tientallen Bijbelscholen en seminaries in de USA) is wat men noemt 'Contemplative prayer'.
  Lees meer...   (4 reacties)

  De 30 slechtste en beste organisaties

  copyright 2008© Manna-Vandaag
  Angel Food Ministries maakt er op financieel gebied een potje van. Met Benny Hinn als slechte tweede. Op financieel gebied heeft Awana de zaken het beste voor elkaar, gevolgd door Campus Crusade for Christ, in Nederland bekend onder de naam Agape.

  Ministry Watch, een onafhankelijke organisatie die christelijke bedieningen beoordeelt op hun financieel beleid en transparantie, publiceert al jaren een lijst van de 30 'beste' bedieningen, terwijl ze bij tijd en wijle waarschuwingen afgeeft voor minder 'goede' bedieningen. Daarmee hoopt de organisatie te bereiken dat alle christelijke bedieningen meer openheid op financieel gebied aan de dag gaan leggen.

  Lees meer...

  Kerstfeest veel heidenser dan gedacht

  Het kerstfeest wordt nogal eens gezien als een feest met een heidense oorsprong. Maar het is Bijbelser dan men denkt, schreef ds. Schuurman. Anderen beweren ten stelligste dat het feest juist heidenser is dan wij vermoeden.

  Met alle respect voor collega Schuurman ( Nederlands Dagblad 22 december) en voor zijn missionaire bevlogenheid, maar hij zit er, vrees ik, goed naast. Kerstfeest is nog veel heidenser dan gedacht en Bijbels is het zeker niet.

  Het mag bijvoorbeeld zo zijn, dat de kerstboom zoals wij die nu kennen pas een paar eeuwen oud is, maar reeds meer dan duizend jaar vóór Christus was er het gebruik om een (bij voorkeur een groenblijvende) boom uit een heilig bos te kappen en deze op het dorpsplein te plaatsen als midwinterboom.

  Lees meer...

  “Let erop dat niemand u misleidt!”

  De Bijbel voorziet in talloze voorbeelden die aantonen hoe God ons waarschuwt tegen geestelijk bedrog. Het Woord van God, verkondigd door Gods dienaren, verlicht door de Heilige Geest, onthult dat wij grote aandacht moeten schenken aan deze waarschuwingen. Maar luisteren wij wel? En indien dat het geval is, wat is onze reactie op zulke waarschuwen?

   

  Lees meer...
  Kerst als naakte waarheid
   
  Verpakt als Father Christmas staat een grote Afrikaan onder de brandende zon. Het is 40º C in de schaduw. Boven de witte kunstbaard zijn bruine bolle wangen, een glimmende dopneus en daarboven gitzwart kroeshaar met een witrode muts. Het zweet gutst over zijn gezicht. In zijn rechterhand een grote bel en in zijn linkerhand een kussensloop gevuld met snoepgoed. Hij staat voor een mintgroen geschilderd gebouwtje van de ‘African Full Gospel Church’. Aan de gevel hangen smoezelige rode kerstklokken van gescheurd papier.

   

  Lees meer...   (1 reactie)
  Kerstfeest: heidens of christelijk?
   
  Een vraag die u zich misschien nog nooit hebt gesteld. Omdat u niet anders weet dan dat het kerstfeest gevierd wordt. Misschien viert u het feest omdat u er plezier in vindt om gezellig samen te eten, drinken, kadootjes te geven, kerstboompje erbij, verhaaltjes van de kerstman vertellen etc, etc.
  Misschien beziet u kerst vanuit een heel ander gezichtspunt. Vanuit het gezichtspunt dat Jezus is geboren, dat we daarom feest vieren, een feest ter ere van Hem die onze zonden op zich heeft genomen, aan het kruis is gestorven en daardoor de weg heeft vrijgemaakt tot God.
  Maar de vraag is eigenlijk nu....: is het vieren van kerstfeest nu wel of niet bijbels? Wat staat erover in de bijbel en deden de eerste christenen ook wat wij nu deden of is daar een groot verschil in. Of hadden de eerste christenen wel een feest waarbij gevierd werd dat Jezus was geboren? Of was het misschien veel belangrijker om te vieren dat Hij was gestorven en opgestaan?
  Veel vragen die eigenlijk ook een antwoord verdienen. In de onderstaande film wordt u meegenomen in een wereld van demonie, hekserij, verering van afgoden en wat het christendom daaruit heeft overgenomen onder het mom van 'christelijkheid'.
  Lees meer...   (2 reacties)
  Is er bij jullie ook een 'Ronnie' in de kerk?
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl