leftbehind.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
  Nieuwe artikelen
  Laatste artikelen
  De uitnodiging ontmaskerd
   
  De uitnodiging door W. Paul Young is de Nederlandse editie van The Shack, de nummer 1 op de bestsellerlijst van de New York Times. In Amerika verkocht het boek al ruim vier miljoen exemplaren. Wereldwijd verandert deze wervelende roman vol inzichten miljoenen lezers.
   
  Zo is de openingszin van de website die het boek 'De Uitnodiging' van W. P. Young promoot in Nederland. Het boek met als oorspronkelijke titel 'The shack' (de hut of schuur) heeft gezien de bovenstaande getuigenis en de vele verhalen die ik er over heb gehoord en gelezen vele mensen het inzicht in- en over God doen veranderen.
   
  Het is toch vreemd dat dit boek dat doet, waar de Bijbel (Gods eigen Woord) blijkbaar in te kort schiet. Mijns inziens tijd voor een rescensie vanuit datzelfde Woord van God, de Bijbel.
   
  Wanneer u op 'lees meer' klikt kunt u luisteren naar een lezing c.q. waarschuwende prediking die de valse leringen en misleidingen van het boek ontmaskeren. In (engelstalige) tekst staan de 13 aanklachten over het boek in het kort geformuleerd.
  Lees meer...   (22 reacties)
  De tragedie van een onvruchtbare bediening

  Waarin bestaat het leven van vele predikanten die er werk van maken om toezicht te houden op de kudde van Christus? Zij houden op elke Dag des Heeren hun preken, zij bedienen regelmatig het Avondmaal, bezoeken hen die daarom vragen en wonen godsdienstige samenkomsten bij. Zo vervullen zij dertig, veertig of vijftig jaar hun ambt en vaak doen zij niet meer dan dat. Zo vele preken, zo vele doopbedieningen, zo vele bedieningen van het Avondmaal, zo vele bezoeken, zo vele vergaderingen van allerlei soort. Daar zijn de levensverhalen van velen mee gevuld en hiervan lezen we in de notulen van de kerkenraad. Dat is bij vele predikanten ALLES wat zij doen! We lezen echter niet van zielen die gered zijn. Daar wordt geen melding van gemaakt.

  Lees meer...   (10 reacties)

  REDDING
  Zoals geleerd in de Bijbel

  Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/

  Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV)

  Het doel van deze studie is te leren wat God heeft gezegd over de redding van de mens. Gewoon de volgende dingen lezen is niet genoeg. Neem a.u.b. de tijd om elke Schriftverwijzing op te zoeken, om zo voor uzelf te zien dat de Bijbel deze waarheden echt leert. Wij moedigen u aan dezelfde gezindheid te hebben als eertijds de mensen in Berea[1], beschreven in Handelingen 17:11:

  “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”

   
  Lees meer...   (5 reacties)
  De hel is noodzakelijk
   
  Deze preek Hell is Necessary door Pastor Tim Conway is de beste prediking die ik ooit gehoord heb over de doctrine van de hel. Het is absoluut een must-hear!

  Klik op de link of volg onderstaande aanwijzingen.

  Click on the link to listen streaming, or right click on the link and click “Save As” (Internet Explorer) or “Save Link As” (Mozilla) to save to your computer. From there you can burn this to a CD or upload it to your MP3 player.

  Lees meer...   (6 reacties)
  De echte Bijbelse waarheid
   
  Zet jezelf schrap!  Je zult in de komende 12 minuten meer bijbelse waarheid en evangelie horen dan wat je in de meeste kerken in een jaar tijd zult horen. Als je het Engels machtig bent te verstaan, beluister wat deze Nate Pfeil te zeggen heeft vanuit Gods Woord.
  Is je bekering realiteit in je leven? Of leef je nog volgens de maatstaven van de wereld? Wat doe je met video, televisie, muziek etc.? Wie ben je voor Christus? Zijn volgeling of een mislukkeling? Wat telt er voor jou op je sterfbed? Of je een universitaire studie hebt afgerond, een leuk leven hebt gehad, gelukkig bent geweest of....... dat Jezus Christus je verlosser en zaligmaker is geworden?
  Lees meer...   (16 reacties)
  Lees eerst eens de volgende teksten.
   
  Psalm 101 : 3a 
  ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen;
   
  Psalm 26 : 4 en 5
  Bij de valsaards zit ik niet neer, met de huichelaars ga ik niet om;
  ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.
   
  Beluister nu de antwoorden van Tim Conway, en ga eens bij uzelf na of u de wil van de Hemelse Vader doet, ook in het gebruik van de propaganda-indoctrinatiekast, TeleVisie genaamd.
   
   
  Lees meer...   (28 reacties)
  Wie is Jezus Christus in jouw leven?
   
  En wie is Hij volgens het Woord van God?
   
  Is daar een tegenstelling, of geloof je in Hem zoals Hij is? Wat zal Hij tegen jou zeggen op die dag voor de grote witte troon? Welk oordeel zal geveld worden over jouw persoonlijke leven?
  HEB JE JEZUS CHRISTUS GEKEND ALS JE PERSOONLIJKE VERLOSSER EN ZALIGMAKER? Dát is de vraag die je jezelf moet stellen. Nu, vandaag, het kan nog, je leeft nog in de genadetijd. Maar voor hoelang nog?
   
   
   
  Lees meer...   (1 reactie)

  Are we supposed to pray for the wolves?

  Imagine if you will, the following scenario:

  A shepherd guarding his sheep observes a wolf among the flock cloaked in sheepskin. He stands up and yells “Wolf! Wolf! Run! Run!” And immediately the sheep begin to scatter, but not all. A small group turn to the sheep dog and, with an arrogant smirk plastered across their faces, respond, “But did you pray for the wolf?”

  Bewildered as to why these sheep were ignoring his warning, the shepherd reiterates the danger of the wolf’s presence with an even more impassioned plea for the sheep to escape the impending doom that’s about to befall them. However, they stand firm and go back to their grazing on the plush green grass beneath their feet.

  Mumblings of,”Who is he to judge?” and, “As for me I’ll be praying for the wolf” can be heard among them as they reassure themselves of their peace and safety while the wolf takes them out one by one until there are none left.

  Lees meer...   (2 reacties)
  De allerbelangrijkste boodschap van je leven!
   
  In de onderstaande video spreekt Paul Washer de belangrijkste boodschap uit die een mens kan horen en naar handelen. Ik moedig u aan om de gehele boodschap van 11 minuten te beluisteren (Ned. ondert.).
  Zoek Jezus Christus als jouw verlosser en redder, want Hij IS Koning over jouw leven, of je dat nu wilt of niet. Hij heeft alles volbracht, al onze zonden weggewassen door Zijn bloed aan het kruis.
  Gehoorzaam Hem en LEEF!
   
   
  Lees meer...
  Wat is werkelijke bekering? (Tim Conway)
   
   
  Lees meer...   (2 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl